Potreban vam je kredit za stan?

Kupovinom stana/kuće činite veliki korak za celu porodicu, ali pre toga sagledajte finansijske mogućnosti svih članova porodice.

Koliki su prihodi i rashodi porodice? Koje su potrebe porodice? Napravite prioritete!
Ukoliko ste već zaduženi, nađite načina da taj kredit vratite prevremeno kako biste u stambeni kredit ušli bez dodatnih opterećenja. Stambeni kredit je dugoročan vid zaduživanja i vaše mesečne obaveze po tom osnovu neće biti male.

Kada ste sigurni da finansijski možete da izdržite opterećenje koje će nastati uzimanjem stambenog kredita, raspitajte se o uslovima za ovu vrstu kredita kod različitih banaka. Uporedite uslove kako biste se opredelili za kredit koji odgovara vašim potrebama.

Da bi vam stambeni kredit bio odobren, potrebno je da obezbedite učešće, čiji procenat varira od banke do banke, u skladu sa propisanim uslovima. Pored toga, stambeni kredit možete osigurati kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (NKOSK), što će vam smanjiti kamatu i učiniti kredit jeftinijim. Kamate su najčešće promenljive i sastoje se od EURIBOR-a ili BELIBOR-a, zavisno od valute za koju je vezan kredit, i fiksnog dela izraženog u procentima. Stambeni krediti su uglavnom indeksirani valutnom klauzulom, pri čemu se isplata i otplata kredita vrši u dinarima, ali se vaše mesečne obaveze usklađuju s kursom valute za koju je kredit vezan. Neke banke ovu vrstu kredita usklađuju s rastom cena na malo, tj. inflacijom.

Prethodnih godina, pomoć države mladim bračnim parovima koji ispunjavaju propisane uslove, pri uzimanju stambenog kredita, ogledala se u obezbeđenju dela učešća iz budžeta Republike pod - povoljnim uslovima. S tim u vezi, potrebno je da kontaktirate Ministarstvo finansija i proverite da li će i pod kojim uslovima Vlada Republike Srbije u tekućoj godini finansirati subvencije stambenih kredita za mlade bračne parove.

Važno je da znate da dobijanje stambenog kredita iziskuje dodatne troškove, kao što su troškovi za obradu kredita, kursne razlike (banka vam isplaćuje kredit u dinarima, a vi, verovatno, prodavcu po ugovoru morate da platite u evrima), za procenu vrednosti stana, overu kupoprodajnog ugovora, stavljanje hipoteke u korist banke i druge sudske takse.

Da bi vam stambeni kredit bio odobren, potrebno je da obezbedite učešće, čiji procenat varira od banke do banke, u skladu sa propisanim uslovima. Pored toga, stambeni kredit možete osigurati kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (NKOSK), što će vam smanjiti kamatu i učiniti kredit jeftinijim. Kamate su najčešće promenljive i sastoje se od EURIBOR-a ili BELIBOR-a, zavisno od valute za koju je vezan kredit, i fiksnog dela izraženog u procentima. Stambeni krediti su uglavnom indeksirani valutnom klauzulom, pri čemu se isplata i otplata kredita vrši u dinarima, ali se vaše mesečne obaveze usklađuju s kursom valute za koju je kredit vezan. Neke banke ovu vrstu kredita usklađuju s rastom cena na malo, tj. inflacijom.

Prethodnih godina, pomoć države mladim bračnim parovima koji ispunjavaju propisane uslove, pri uzimanju stambenog kredita, ogledala se u obezbeđenju dela učešća iz budžeta Republike pod - povoljnim uslovima. S tim u vezi, potrebno je da kontaktirate Ministarstvo finansija i proverite da li će i pod kojim uslovima Vlada Republike Srbije u tekućoj godini finansirati subvencije stambenih kredita za mlade bračne parove.

Važno je da znate da dobijanje stambenog kredita iziskuje dodatne troškove, kao što su troškovi za obradu kredita, kursne razlike (banka vam isplaćuje kredit u dinarima, a vi, verovatno, prodavcu po ugovoru morate da platite u evrima), za procenu vrednosti stana, overu kupoprodajnog ugovora, stavljanje hipoteke u korist banke i druge sudske takse.

Saveti
  1. Prikupite dovoljno informacija o uslovima pod kojima se nude stambeni krediti i dobro ih razmotrite pre nego što se odlučite da uzmete kredit.
  2. Obratite se tzv. savetniku za stambene kredite u poslovnoj banci radi pribavljanja svih informacija u vezi s uslovima odobravanja tih kredita.
  3. Uporedite efektivne kamatne stope (EKS), vodeći računa da se kamatne stope kredita koji su indeksirani u različitim valutama ne mogu upoređivati.
  4. U slučaju stambenih kredita sa varijabilnim kamatnim stopama, zbog promena EURIBOR-a dolazi do promena visine kamatne stope, a time i ukupne obaveze po osnovu uzetog kredita.
  5. Informišite se pod kojim uslovima može doći do promene kamatne stope – varijabilne vezane za EURIBOR ili ako je promena ugovorena pod drugim okolnostima – pitajte za pojašnjenje tih okolnosti.
  6. Obavestite se o dužini trajanja procedure za odobrenje stambenog kredita i, u skladu s tim, predvidite krajnji rok za realizaciju ugovora o kupoprodaji.
  7. Izmirujte redovno preuzete obaveze po ugovoru o stambenom kreditu jer, u suprotnom, nepokretnost na kojoj je upisana hipoteka može biti prodata kako bi se naplatio dospeli dug.