Dočekajte spremni odlazak u penziju

Ne dozvolite da faktor iznenađenja bude prisutan u vašem životu u momentu kada odlazite u penziju! Budite odgovorni prema svojoj budućnosti!

Vodič o penzijama je namenjen svim budućim penzionerima i ima za cilj da pruži savete o mogućim izvorima primanja u starosti i da podstakne na razmišljanje o kvalitetu života u penzionerskim danima.

Zašto štedeti za starost?

Penzija treba da vam omogući da budete finansijski zbrinuti u starosti, da imate siguran prihod nakon završetka radnog veka. Iako vam se čini da do penzije ima dosta vremena i da trenutno možda nije vreme da o tome mislite, ona će doći brže nego što vam se to sada čini. Počnite na vreme da štedite, redovno izdvajajte i manje iznose kako biste sebi obezbedili ugodniju i bezbrižniju starost.

Penzija predstavlja jedan od vidova dugoročne investicije u koju ulažete tokom celog radnog veka. Nikada nije kasno da počnete sa štednjom za penziju.

Čak i ako počnete pažljivo da upravljate ličnim finansijama samo nekoliko meseci pre, to će vaš odlazak u penziju učiniti lakšim. Za početak sagledajte svoje mesečne rashode (počnite od mesečnih računa uz pomoć kalkulatora kućnog budžeta). Napravite prioritete i ne kupujete neplanski.

Kako funkcioniše penzijski sistem u Srbiji?

Kod nas, za sada, postoje dva načina: državna i privatna penzija.

Sistem državnih penzija (obavezno penzijsko osiguranje ) zasniva se na tekućem finansiranju, što znači da svi koji danas rade i ostvaruju prihod, po principu obaveznosti, izdvajaju kroz doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje sredstva za finansiranje penzija (princip međugeneracijske solidarnosti). Država vam omogućava da imate: starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju, kao i novčanu naknadu za telesno oštećenje i za tuđu negu i pomoć.

Treba da znate da ćete pravo na starosnu penziju ostvariti samo ukoliko imate minimum 15 godina radnog staža.

Visina državne penzije zavisi od trajanja perioda u kome se uplaćuje doprinos i od visine plate. Isplatu ove penzije garantuje država i ona se isplaćuje na mesečnom nivou.
Imajte u vidu da državna penzija može biti nedovoljna za obezbeđenje životnog standarda na kakav ste navikli.

Saveti

Planiranje penzije je dugoročan proces koji se menja u zavisnosti od različitih okolnosti iz vašeg privatnog života (novog posla, venčanja ili razvoda) ili nekih opštih tržišno-ekonomskih kretanja (kamatne stope, inflacije). Zato počnite da izdvajate deo primanja od prvog dana vašeg zaposlenja.

Ukoliko ste zaposleni, poslodavac treba da vam uplaćuje doprinose za penzijsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Proverite da li je to zaista tako!

Utvrdite koliko možete da izdvajate dodatnu štednju za starost. Detaljno se raspitajte o napred navedenim mogućim izvorima prihoda u penziji i opredelite se za onaj vid koji vam najviše odgovara.

  1. budite oprezni sa primerima iznosa penzija koji vam mogu biti prikazani – pitajte koliki su prinosi i naknade korišćeni u računici
  2. uporedite visine naknada fondova,
  3. imajte na umu da fond koji ima najveću vrednost investicione jedinice ne mora biti najbolji. Ono što bi trebalo više da vas interesuje jeste visina ostvarenog prinosa.

Brošure i prospekti predstavljaju marketinški materijal, a ne investicione savete. Oni proizvode prikazuju u najboljem svetlu. Stoga, nemojte se oslanjati samo na reklamni materijal, već se za savete uvek obratite neutralnoj osobi.

 

kalkulator
  • Kalkulator za penzije
  • Kalkulator mešovitog osiguranja života