Privatna penzija

Ljudi danas žive duže i zdravije, pa im je potrebno više sredstava za potrošnju u starosti. Iz tog razloga, trebalo bi odgovorno da pristupate planiranju svoje budućnosti.

Period u kome ćete primati penziju može trajati 20, 30 i više godina. Osnovna penzija koju ste dugogodišnjim uplatama doprinosa u državni penzijski fond zaradili može biti nedovoljna da vam obezbedi životni standard koji želite ili na koji ste navikli tokom radnog veka.

Ukoliko želite penziju veću od one koju vam obezbeđuje državni penzijski fond, potrebno je da deo svojih prihoda izdvajate za privatnu penziju.

Štednja za starost može biti jedna od najznačajnijih investicija u vašem životu.

Privatna penzija

Ukoliko želite da obezbedite sebi privatnu penziju, potrebno je da se učlanite u neki od postojećih dobrovoljnih penzijskih fondova (dalje u tekstu: fond).

Pre nego što odlučite u koji fond da se učlanite, prikupite sve podatke o više fondova i uporedite ih, a zatim izaberite onaj koji vam nudi najbolje uslove.

Nemojte se oslanjati samo na reklamni materijal! Obavezno pročitajte i prospekt! Informacije o fondovima možete dobiti u prostorijama društava za upravljanje fondovima i njihovih posrednika.

Osnovni izvor podataka o fondu je prospekt, u njemu se nalaze sve bitne informacije o fondu.
Potpisivanjem ugovora o članstvu vi postajete član fonda

Kada izaberete fond u koji želite da se učlanite, potrebno je prvo da potpišete ugovor o članstvu. Ugovor sadrži podatke o članu, društvu za upravljanje fondom, obvezniku uplate i fondu (tipski ugovor). Sredstva na vašem računu, koja akumulirate za budućnost, uvećavaju se uplatom doprinosa i prihodom od investiranja.

Uplaćena sredstva investiraju se u hartije od vrednosti izdavalaca s visokim kreditnim rejtingom, a ostvarena dobit redovno pripisuje na vaš račun.

Dobrovoljni penzijski fondovi su vrlo slični ostalim investicijama, s nekoliko specifičnih pravila:

 • sredstva možete uplaćivati i vi i vaš poslodavac,
 • možete ostvariti poreske olakšice na doprinose koje uplaćujete,
 • vaša privatna penzija ne zavisi od dužine radnog staža, već od redovnosti uplata, dužine perioda u kome vršite uplate i načina na koji se ta sredstva investiraju,
 • ukoliko ne možete da vršite redovne uplate, to neće biti razlog da izgubite do tada akumulirana sredstva.

Investiciona jedinica

Uplatom doprinosa u fond kupujete investicione jedinice. Vrednost investicione jedinice menja se u zavisnosti od kretanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju su uložena sredstva fonda.

Ukoliko želite da saznate koliko ste investicionih jedinica kupili, to možete utvrditi uvidom u stanje na vašem individualnom računu, elektronskim putem. Fondovi su obavezni da svakog radnog dana objavljuju vrednost investicione jedinice. Informacije o vrednosti investicionih jedinica fondova možete takođe pronaći na sajtu Narodne banke Srbije.

Iznos svojih sredstava u fondu možete izračunati tako što ćete broj investicionih jedinica na vašem računu pomnožiti s vrednošću investicione jedinice tog fonda u određenom danu.

Vrednost investicione jedinice fonda 1.000 dinara
Doprinos 3.000 dinara
Naknada za uplatu 3.000 din. x 3% = 90 dinara
Za kupovinu investicionih jedinica ostaje 3.000 – 90 = 2.910 dinara
Kupujete (pretpostavljena vrednost investicione jedinice na dan kupovine je npr. 1.000 din.) 2.910/1.000 = 2,91 investicionu jedinicu
Ove transakcije se evidentiraju na vašem individualnom računu. Pretpostavimo da posle 15 dana vrednost investicione jedinice poraste na 1.050 dinara, vrednost vaših sredstava u fondu iznosi: 2,91 ij x 1.050 dinara = 3.055,5 dinara

Naknade koje plaćate kao članovi fonda

Jedan od odlučujućih faktora pri izboru fonda treba da bude visina naknada koje plaćate za usluge društva za upravljanje. Postoje dve vrste naknada:

Naknada za doprinose aplaćuje se prilikom uplate penzijskih doprinosa i obračunava se kao procenat vrednosti izvršenih uplata koji utvrdi društvo za upravljanje
Naknada za upravljanje naplaćuje se iz imovine fonda i može iznositi do 1,25% vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou. Obračunava se svaki dan i uračunata je u vrednost investicione jedinice.

Mogućnosti pri povlačenju sredstava

S povlačenjem sredstava sa individualnog računa možete početi kada ispunite Zakonom propisanu starosnu granicu i tada odlučujete na koji način želite sredstva da koristite. Imate izbor da:

 • dobijate redovne isplate iz fonda dok ne potrošiteušteđena sredstva,
 • prenesete svoja sredstva u društvo za osiguranje i obezbedite sebi doživotnu dodatnu penziju,
 • povučete sredstva jednokratnom isplatom, ili
 • kombinujete načine isplate sredstava.

Izuzetno, pre ispunjenja starosne granice sredstva sa svog računa možete povući u slučaju trajne nesposobnosti za rad.

Sredstva morate početi da povlačite najkasnije s navršenih 70 godina života.

U slučaju smrti člana fonda, sredstva se prenose licu koje je prethodno za to određeno, a ukoliko takvo lice nije određeno, postupa se u skladu sa zakonom koji reguliše nasleđivanje.

Imajte u vidu

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima donet je 2005. godine, a 2011. godine usvojene su izmene tog zakona. Najvažnije izmene odnose se na to da je starosna granica za početak povlačenja sredstava sa individualnog računa sa 53 godine pomerena na 58, a mogućnost povlačenja sredstava jednokratnom isplatom ograničena je na 30% ukupnog iznosa, dok se ostatak isplaćuje na neki od ostalih načina. Pomenute izmene Zakona odnose se samo na one koji postaju članovi nakon usvajanja tih izmena. Izmena koja se odnosi na sve članove ostavlja mogućnost povlačenja akumuliranih sredstava pre ispunjenja starosne granice jedino u slučaju trajne nesposobnosti za rad.

Saveti
 1. Nikada nije prerano da počnete da štedite za starost.
 2. Ukoliko niste zadovoljni poslovanjem fonda koji ste odabrali, možete ga promeniti.
 3. Budite oprezni s primerima iznosa penzija koji vam mogu biti prikazani – pitajte koliki su prinosi i naknade korišćeni u računici i razmislite da li vam deluju realno.
 4. Prospekt obavezno pročitajte pre nego što potpišete ugovor o članstvu, jer potpisivanjem ugovora potpisujete i izjavu da „u potpunosti razumete prospekt fonda, kao i naknade koje se naplaćuju“.
 5. Ukoliko ste zaposleni, saznajte da li vaš poslodavac ima penzijski plan i kakvi su uslovi članstva.