Informativni punktovi u filijalama Narodne banke Srbije

Informativni punktovi u filijalama Narodne banke Srbije otpočeli su sa radom u januaru 2009. godine, sa ciljem da se građanima širom Srbije, informacije o finansijskim proizvodima koji se nude na finansijskom tržištu u Srbiji učine dostupnijim.

Na ovim poslovima angažovani su zaposleni u filijalama Narodne banke Srbije, koji su obučeni za pružanje jasnih, razumljivih i sveobuhvatnih informacija o karakteristikama i konceptu finansijskih proizvoda, kao i rizicima kojima se izlažu korisnici takvih proizvoda. Oni građanima pomažu da, posredstvom korisnih alata – kalkulatora, izračunaju i uporede da li više mogu da uštede ulaganjem u životno osiguranje – mešovito osiguranje ili penzijski fond, zatim kako da upravljaju kućnim budžetom radi racionalnije potrošnje i sl.

Kancelarije za finansijsku edukaciju raspolažu računarima, čije je korišćenje na raspolaganju građanima. Uz pomoć zaposlenih, građani mogu pronaći korisne informacije ne samo na internet stranici Narodne banke Srbije, već i na sajtovima drugih finansijskih institucija. Takođe, tu se mogu naći i edukativni materijali, koje je Narodna banka Srbije izradila kako bi za korisnike obezbedila bolje razumevanje koncepta finansijskih proizvoda i složenih finansijskih termina. Zaposleni u ovim kancelarijma pružaju pomoć građanima kako bi se i sami osposobili da te proizvode, koji se nude pod različitim uslovima, uporede i kako bi, na kraju, sami doneli odluku u skladu sa svojim potrebama, kao i sopstvenim sklonostima ka rizicima. Treba napomenuti da se na informativnim punktovima Narodne banke Srbije ne mogu dobiti komercijalni saveti (npr. u koju instituciju građani treba da polože svoj novac ili koji finansijski proizvod treba da koriste itd).

Kontakti

Filijala Beograd:
Edin Hanić 011/333-8159
Slobodan Panić 011/333-7683
Jelena Beslać 011/333-8326
Gordana Rabrenović 011/333-7608
Dositej Stojković 011/333-7833
Zoran Ilić 011/333-8653
Branka Rajković 011/333-7665
Filijala Novi Sad:
Valerija Sanader 021/4880-624
Rada Marojević-Karišik 021/4880-631
Nadežda Tot 021/4880-666
Filijala Niš:
Andriana Milošević 018/506-514
Miodrag Ilić 018/506-516
Danijela Rajković 018/506-518
Filijala Kragujevac:
Srećko Karanović 034/506-424
Ivan Mladenović 034/506-411
Filijala Užice:
Ljubo Vulović 031/592-320