Štednja

Zašto štedeti?

Štednja, tj. redovno izdvajanje čak i manjih novčanih iznosa može vam kasnije olakšati pokrivanje nepredviđenih izdataka, omogućiti kupovinu željenih stvari i pomoći da se ne zadužujete. Pored toga, sredstva koja uštedite mogu vam doneti i dodatnu zaradu i povećati vaše platežne mogućnosti u budućnosti.

Odakle početi?

Najpre sagledajte da li ste u mogućnosti da štedite i razmislite koliko sredstava biste za to mogli da izdvajate. Raspitajte se koji vidovi štednje postoje i opredelite se za onaj koji vama najviše odgovara.

Za koji vid štednje se opredeliti?

 • Štednja u „slamarici“ ili sefu,
 • Štednja na računu u banci,
 • Štednja kroz osiguranje života,
 • Štednja kroz dobrovoljne penzijske fondove,
 • Štednja kroz hartije od vrednosti.

Štednja u „slamarici“ ili sefu

Veoma rasprostranjen način štednje koji omogućava štednju i raspolaganje ušteđevinom u skladu s trenutnim potrebama i mogućnostima. Međutim, on istovremeno nosi i određene rizike – gubitak dela, odnosno celokupne vrednosti ušteđevine (dinarske ili devizne) zbog inflacije, krađe, požara, falsifikata i sl. Pored toga, polaganje ušteđevine u „slamaricu“ ili sef ne donosi zaradu, tj. ne uvećava vam iznos ušteđevine.

Štednja na računu u banci

Omogućava očuvanje vrednosti uloženih sredstava uz ostvarivanje umerenog prinosa (kamate). Sigurnost uloženih sredstava određena je samim poslovanjem banke, a iznosi štednje do 50.000 evra po banci i po klijentu su osigurani kod Agencije za osiguranje depozita uz garanciju Republike Srbije.
Moguće je štedeti u dinarima i u devizama. Način i mogućnost raspolaganja sredstvima za vreme dok su oročena definisani su ugovorom o depozitu. Prihod po osnovu kamate zavisi od visine kamatne stope, kao i od iznosa i roka na koji se sredstava polažu u depozit.

Štednja kroz osiguranje života – mešovito osiguranje

Predstavlja oblik dugoročne štednje koji omogućava ostvarivanje unapred poznatog prinosa uz istovremeno „pokriće“ za rizike nesrećnog slučaja, smrti ili invaliditeta u toku trajanja osiguranja. Moguće je osigurati se u dinarima i u devizama, a sigurnost sredstava zavisi od poslovanja društva za osiguranje. Osiguranik je obavezan da sredstva uplaćuje u skladu s ugovorenom dinamikom kako bi u potpunosti ostvario ugovorena prava.

Štednja kroz dobrovoljne penzijske fondove

Predstavlja novi oblik štednje u Srbiji. On omogućava drugoročnu štednju za starost. Sredstva na vašem računu uvećavaju se uplatama doprinosa i prihodom od investiranja. Uplaćena sredstva se investiraju u najkvalitetnije hartije od vrednosti, a ostvarena dobit redovno pripisuje.
Imovina penzijskog fonda, koju, pored ostalih sredstava, čine i vaša sredstva, odvojena je od imovine društva koje upravlja fondom.

Štednja kroz investicione fondove

Predstavlja novi oblik štednje u Srbiji. Ulaganjem u hartije od vrednosti preko investicionih fondova preuzimate rizik ulaganja, ali ovakav vid štednje može doneti i nešto veći prinos na uložena sredstava od drugih vidova štednje.

Nadzor nad poslovanjem banaka, društava za osiguranje i dobrovoljnih penzijskih fondova je u nadležnosti Narodne banke Srbije, a nadzor nad poslovanjem investicionih fondova u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti.

Saveti
 1. Ukoliko ste u prilici da određeni deo svojih mesečnih prihoda izdvojite, blagovremeno razmišljajte o svojoj budućnosti i štedite.
 2. Raspitajte se koji vidovi štednje postoje i prikupite dovoljno informacija o uslovima pod kojima možete da štedite.
 3. Saznajte koliko mogu da iznose prinosi, ali i kakve rizike nose različiti vidovi štednje i odlučite se za onaj koji najviše odgovara vašim potrebama. Ukoliko niste sigurni šta je za vas najbolje, konsultujte se sa zaposlenima u finansijskoj instituciji.
 4. Nikada nije kasno za početak štednje i nijedan iznos za to nije mali. Potrebno je samo da budete uporni.
 5. I ne zaboravite, u svakom trenutku štedi se i kroz razumnu potrošnju.

Nastojte da koristite samo one finansijske proizvode koje i sami razumete!

Na šta treba posebno obratiti pažnju?
 • Najpre se detaljno raspitajte koje vrste oročene štednje postoje, koliko iznose kamatne stope za pojedine vrste štednje, koji su rokovi oročenja i da li, i pod kojim uslovima, možete sredstva da razoročite;
 • Zatražite bliže informacije o kamatnoj stopi koja se primenjuje, da li je fiksna ili promenljiva i ako je promenljiva od kojih elemenata zavisi njena promena;
 • Raspitajte se da li banka primenjuje konformni ili proporcionalni metod obračuna kamate, odnosno koji biste iznos kamate ostvarili za određeni period za sredstva koja ste namenili za štednju;
 • Proverite da li ste u obavezi da platite porez na prihod od kapitala po osnovu kamate.