Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije


Putem formulara možete postaviti pitanja u vezi s korišćenjem finansijskih usluga koje pružaju institucije čiji rad nadzire Narodna banka Srbije (banka, društvo za osiguranje, davalac finansijskog lizinga, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružalac platnih usluga ili izdavalac elektronskog novca) ili u vezi s drugim oblastima iz nadležnosti NBS...

Formular

Strategija Narodne banke Srbije na polju finansijskog obrazovanja


Odgovornost za svoja ulaganja i rizik kom se pri tom izlažu, potrošači preuzimaju direktno na sebe što se značajno može odraziti na njihov sadašnji i budući život, posebno na period kada više nisu radno aktivni. Stoga je finansijska edukacija esencijalna potreba prosečne porodice koja treba da pronađe način da valjano upravlja svojim kućnim budžetom, kupi kuću, uštedi novac za školovanje dece i obezbedi sredstva za svoju starost.

OECD principi