Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije


Putem formulara možete postaviti pitanja u vezi s korišćenjem finansijskih usluga koje pružaju institucije čiji rad nadzire Narodna banka Srbije (banka, društvo za osiguranje, davalac finansijskog lizinga, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružalac platnih usluga ili izdavalac elektronskog novca) ili u vezi s drugim oblastima iz nadležnosti NBS...

Formular

Strategija Narodne banke Srbije na polju finansijskog obrazovanja


Odgovornost za svoja ulaganja i rizik kom se pri tom izlažu, potrošači preuzimaju direktno na sebe što se značajno može odraziti na njihov sadašnji i budući život, posebno na period kada više nisu radno aktivni. Stoga je finansijska edukacija esencijalna potreba prosečne porodice koja treba da pronađe način da valjano upravlja svojim kućnim budžetom, kupi kuću, uštedi novac za školovanje dece i obezbedi sredstva za svoju starost.

OECD principi

POSETITE TRIBINE...


Edukativne tribine za građane

fe_202309_plakat

Finansijska edukacija će se tokom meseca septembra održati za najstarije sugrađane – korisnike penzija, na teritoriji Grada Beograda i to:

  • U prostorijama gradske opštine Novi Beograd 20. 9. 2023. godine sa početkom u 10 časova,
  • U prostorijama gradske opštine Palilula 22. 9. 2023. godine sa početkom u 11 časova,
  • U prostorijama gradske opštine Rakovica 25. 9. 2023. godine sa početkom u 10 časova,
  • U prostorijama gradske opštine Savski venac 26. 9. 2023. godine sa početkom u 11 časova,
  • U prostorijama gradske opštine Čukarica 27. 9. 2023. godine sa početkom u 12 časova,
  • U prostorijama gradske opštine Stari grad 28. 9. 2023. godine sa početkom u 12 časova i
  • U prostorijama gradske opštine Voždovac 29. 9. 2023. godine sa početkom u 12 časova.

Glavne teme su Platne usluge i Keš krediti za penzionere. Edukacija će uključiti i upoznavanje penzionera sa osnovnim smernicama o zaštiti prava građana, kao korisnika finansijskih usluga.