O čemu treba voditi računa prilikom zaduživanja

Kredit može izgledati kao dobro rešenje za mnoge vaše probleme. Uz pomoć sredstava koja vam odobri banka možete da otputujete na letovanje, da kupite nov automobil, renovirate kuhinju i sl., a dugovanje ćete otplaćivati u narednom periodu. Kupite sada, a dug vraćate kasnije – zvuči vrlo primamljivo. Međutim, to što sada koristite sredstva koja nemate znači da ćete kasnije morati da ih vratite, i to uvećana za iznos cene pozajmljivanja, tj. s kamatom.

Vrlo često otplaćivanje kredita može biti prevelik teret za vaš kućni budžet, mnogo veći nego što ste to mislili kada ste kredit uzimali i zbog toga treba dobro da razmislite da li ćete se, i u kojoj meri, zadužiti.

Ukoliko se odlučite da uzmete kredit ili da se na neki drugi način zadužite, imajte u vidu da postoji veliki broj banaka i davalaca finansijskog lizinga i da svi oni nude kredite, kreditne kartice, finansiranje putem finansijskog lizinga i druge finansijske proizvode pod različitim uslovima. Potrudite se da pronađete one koji odgovaraju vašim potrebama, ali i vašim finansijskim mogućnostima.

Ukoliko odlučite da se zadužite

Pored kredita, postoje i mnogi drugi finansijski proizvodi čijim korišćenjem se zadužujete. Ali postoje i razlike u ceni zaduživanja, pa je zbog toga važno da se o uslovima pod kojima se ti proizvodi nude dobro informišete.

Krediti – „kredit za pet minuta, bez odlaska u banku“, „brzi kredit“, možda na prvi pogled zvuči primamljivo, ali je za odgovornu odluku potrebno ipak malo više od pet minuta. Prema tome, kada vas privuče reklama za brzi gotovinski kredit, tražite od banke nacrt ugovora, plan otplate, pogledajte kolika je kamatna stopa, da li je promenljiva, koliko iznose drugi troškovi i naknade, sve to uporedite sa uslovima kod drugih banaka, a zatim donesite odgovarajuću odluku.

Kreditne kartice – postoji veliki broj raznih vrsta kartica koje pružaju brojne pogodnosti, ali i nose različite troškove. Možda će vas privući upravo ona kreditna kartica koja vam omogućava da dugovanje po njoj otplaćujete u malim mesečnim iznosima, ali imajte na umu da plaćanjem samo ugovorenog obaveznog mesečnog minimuma vi samo produžavate otplatu ukupnog duga. Stoga, pronađite kreditne kartice koje se nude s najnižim kamatnim stopama i drugim troškovima i nastojte da na vreme plaćate svoja dugovanja, čak i iznad minimalne mesečne obaveze ako vam to lične finansije omogućavaju.

Minus na tekućem računu – dobro dođe kada se plata potroši. Ali, zapamtite, dugoročno zaduživanje na ovaj način predstavlja po pravilu najskuplju pozajmicu, pa bi ga trebalo koristiti samo u krajnjoj nuždi i u kraćem periodu.

„Kupovina“ putem finansijskog lizinga – tokom trajanja ugovora o finansijskom lizingu vi kao primalac lizinga imate puno ovlašćenje da predmet lizinga držite i uživate, koristite nesmetano, ali ujedno snosite i sve rizike i troškove koji proizlaze iz prava vlasništva, iako formalno-pravno niste vlasnik predmeta.

Pre nego što se zadužite

Zapitajte se da li je vaš kućni budžet dovoljan za plaćanje obaveza po osnovu uzetog kredita?

Napravite tačnu računicu koliko stvarno trošite u toku meseca i koliko je potrebno da odvojite kako biste mogli da platite mesečnu ratu i pokušajte iskreno sebi da odgovorite na pitanje – da li ću zaista moći da otplaćujem rate za sve vreme trajanja ugovora o kreditu?

Kako da prepoznate vrstu finansijskog proizvoda koja odgovara vašim potrebama?

Kada odlučite da se zadužite, pođite od toga za šta su vam potrebna sredstva, u kojoj visini i za koji period, a zatim pokušajte u razgovoru sa službenicima banaka, odnosno davalaca finansijskog lizinga, da saznate sve o uslovima pod kojima se proizvodi nude. Obavezno iskoristite priliku da pitate službenika sve što vam nije jasno kako biste različite uslove i proizvode mogli da uporedite i na kraju odaberete onaj proizvod koji će u najmanjoj meri opteretiti vaš budžet, a najviše odgovara vašim potrebama.

Uporedite ponude

Kod poređenja uslova pod kojima se proizvodi nude obratite pažnju na: visinu i vrstu (promenljiva ili fiksna) kamatne stope, naročito EKS, rok otplate, visinu mesečne obaveze,sredstva obezbeđenja otplate i druge naknade koje treba da platite.

Kod kredita, obratite pažnju i na vremenski period tokom kojeg ćete ga otplaćivati, jer kredit u istom iznosu i sa istom kamatnom stopom a dužim rokom otplate podrazumeva manji iznos mesečne obaveze, ali veći iznos ukupne obaveze po osnovu kamate.

Naročito proverite
  • Da li je kredit indeksiran u stranoj valuti i kako to utiče na vašu ukupnu obavezu. Svakako da je za vas najbolje rešenje da se zadužujete u valuti u kojoj i primate zaradu, jer jedino tako možete izbeći rizik promene kursa;
  • Da li je kamatna stopa fiksna ili promenljiva i u slučaju da je promenljiva od kojih elemenata zavisi njena promenljivost;
  • Da li se plaća provizija za prevremenu otplatu, koliko iznosi i pod kojim uslovima se može izvršiti prevremena otplata kredita.
Saveti
  1. Zadužujte se samo u slučaju preke potrebe.
  2. Ukoliko se zadužujete, upoznajte se s ponudama većeg broja banaka, odnosno davalaca finansijskog lizinga.
  3. Pre potpisivanja ugovora, detaljno proverite sve uslove kredita – najbolje je da odluka o kupovini kreditnog proizvoda “prespava”.
  4. Ukoliko vam pojedine odredbe ugovora nisu jasne, tražite objašnjenje.
  5. Odgovorno donosite odluku o uzimanju kredita, jer jednom kada potpišete ugovor vi ste prihvatili sve uslove iz ugovora i zbog toga morate znati šta prihvatate.
  6. Potrudite se da svoje obaveze plaćate na vreme, jer ćete tako izbeći plaćanje dodatnih troškova.
  7. Takođe, redovnim plaćanjem gradite kreditnu istoriju redovnog platiše, što vam kasnije može olakšati uzimanje novog kredita. Ne dovodite sebe u poziciju da ne možete da platite svoje obaveze – nemojte se prezaduživati.