Потребан вам је кредит за стан?

Куповином стана/куће чините велики корак за целу породицу, али пре тога сагледајте финансијске могућности свих чланова породице.

Колики су приходи и расходи породице? Које су потребе породице? Направите приоритете!
Уколико сте већ задужени, нађите начина да тај кредит вратите превремено како бисте у стамбени кредит ушли без додатних оптерећења. Стамбени кредит је дугорочан вид задуживања и ваше месечне обавезе по том основу неће бити мале.

Када сте сигурни да финансијски можете да издржите оптерећење које ће настати узимањем стамбеног кредита, распитајте се о условима за ову врсту кредита код различитих банака. Упоредите услове како бисте се определили за кредит који одговара вашим потребама.

Да би вам стамбени кредит био одобрен, потребно је да обезбедите учешће, чији проценат варира од банке до банке, у складу са прописаним условима. Поред тога, стамбени кредит можете осигурати код Националне корпорације за осигурање кредита (НКОСК), што ће вам смањити камату и учинити кредит јефтинијим. Камате су најчешће променљиве и састоје се од EURIBOR-а или BELIBOR-а, зависно од валуте за коју је везан кредит, и фиксног дела израженог у процентима. Стамбени кредити су углавном индексирани валутном клаузулом, при чему се исплата и отплата кредита врши у динарима, али се ваше месечне обавезе усклађују с курсом валуте за коју је кредит везан. Неке банке ову врсту кредита усклађују с растом цена на мало, тј. инфлацијом.

Претходних година, помоћ државе младим брачним паровима који испуњавају прописане услове, при узимању стамбеног кредита, огледала се у обезбеђењу дела учешћа из буџета Републике под - повољним условима. С тим у вези, потребно је да контактирате Министарство финансија и проверите да ли ће и под којим условима Влада Републике Србије у текућој години финансирати субвенције стамбених кредита за младе брачне парове.

Важно је да знате да добијање стамбеног кредита изискује додатне трошкове, као што су трошкови за обраду кредита, курсне разлике (банка вам исплаћује кредит у динарима, а ви, вероватно, продавцу по уговору морате да платите у еврима), за процену вредности стана, оверу купопродајног уговора, стављање хипотеке у корист банке и друге судске таксе.

Да би вам стамбени кредит био одобрен, потребно је да обезбедите учешће, чији проценат варира од банке до банке, у складу са прописаним условима. Поред тога, стамбени кредит можете осигурати код Националне корпорације за осигурање кредита (НКОСК), што ће вам смањити камату и учинити кредит јефтинијим. Камате су најчешће променљиве и састоје се од EURIBOR-а или BELIBOR-а, зависно од валуте за коју је везан кредит, и фиксног дела израженог у процентима. Стамбени кредити су углавном индексирани валутном клаузулом, при чему се исплата и отплата кредита врши у динарима, али се ваше месечне обавезе усклађују с курсом валуте за коју је кредит везан. Неке банке ову врсту кредита усклађују с растом цена на мало, тј. инфлацијом.

Претходних година, помоћ државе младим брачним паровима који испуњавају прописане услове, при узимању стамбеног кредита, огледала се у обезбеђењу дела учешћа из буџета Републике под - повољним условима. С тим у вези, потребно је да контактирате Министарство финансија и проверите да ли ће и под којим условима Влада Републике Србије у текућој години финансирати субвенције стамбених кредита за младе брачне парове.

Важно је да знате да добијање стамбеног кредита изискује додатне трошкове, као што су трошкови за обраду кредита, курсне разлике (банка вам исплаћује кредит у динарима, а ви, вероватно, продавцу по уговору морате да платите у еврима), за процену вредности стана, оверу купопродајног уговора, стављање хипотеке у корист банке и друге судске таксе.

Савети
  1. Прикупите довољно информација о условима под којима се нуде стамбени кредити и добро их размотрите пре него што се одлучите да узмете кредит.
  2. Обратите се тзв. саветнику за стамбене кредите у пословноj банци ради прибављања свих информација у вези с условима одобравања тих кредита.
  3. Упоредите ефективне каматне стопе (ЕКС), водећи рачуна да се каматне стопе кредита који су индексирани у различитим валутама не могу упоређивати.
  4. У случају стамбених кредита са варијабилним каматним стопама, због промена EURIBOR-а долази до промена висине каматне стопе, а тиме и укупне обавезе по основу узетог кредита.
  5. Информишите се под којим условима може доћи до промене каматне стопе – варијабилне везане за EURIBOR или ако је промена уговорена под другим околностима – питајте за појашњење тих околности.
  6. Обавестите се о дужини трајања процедуре за одобрење стамбеног кредита и, у складу с тим, предвидите крајњи рок за реализацију уговора о купопродаји.
  7. Измирујте редовно преузете обавезе по уговору о стамбеном кредиту јер, у супротном, непокретност на којој је уписана хипотека може бити продата како би се наплатио доспели дуг.