За пољопривреднике

С обзиром на велики значај и потенцијал пољопривредне производње у Србији, банке у својој понуди имају кредите намењене пољопривредницима, и то за обртна средства (сточна храна, стока у тову, финансирање трошкова одржавања...), као и за набавку основних средстава (куповина земљишта, пољопривредних објеката, стакленика, система за наводњавање...)

Сведоци смо бројних временских непогода које су у претходном периоду направиле велике штете пољопривредним газдинствима. Нажалост, климатски услови су се, због глобалног загревања, знатно променили, па ће у будућности вероватно бити много више непредвидивих непогода на које човек, врло често, не може да утиче.

Међутим, оно што сваки пољопривредник може и треба да уради да би заштитио своје усеве и животиње јесте да их – осигура.