Осигурање пољопривреде

Сведоци смо бројних временских непогода које су у претходном периоду направиле велике штете пољопривредним газдинствима. Нажалост, климатски услови су се, због глобалног загревања, знатно променили, па ће у будућности вероватно бити много више непредвидивих непогода на које човек, врло често, не може да утиче.

Међутим, оно што сваки пољопривредник може и треба да уради да би заштитио своје усеве и животиње јесте да их – осигура.

Све већи број осигуравајућих кућа нуди осигурање усева и плодова, као и животиња.

Од чега усеви и плодови могу бити осигурани?

Осим од града, пожара и удара грома, усеве и плодове можете осигурати и од олује, јесењег и пролећног мраза, поплаве, као и од губитка количине и квалитета.

Висина премије осигурања зависи од више чинилаца, а неки од њих су: биљна врста, локација на којој се усеви и плодови налазе, одабране врсте ризика за покриће...
Премију осигурања плаћате на суму осигурања , која се утврђује на основу очекиваног приноса по хектару и једном килограму.

Да бисте добили подробне информације о условима осигурања, распитајте се код више осигуравајућих кућа за ову врсту осигурања како бисте могли да сагледате која од њих задовољава ваше услове. Списак осигуравајућих кућа можете пронаћи на сајту Народне банке Србије, www.nbs.rs, a више информација које ће вам помоћи да разумете шта је то осигурање и које су његове основне карактеристике на сајту www.tvojnovac.nbs.rs.

Поједине осигуравајуће куће нуде и одређене погодности за власнике регистрованих пољопривредних газдинстава. Плаћање премије осигурања усева и плодова олакшано је и субвенцијама које даје држава, тј. Министарство пољопривреде Републике Србије. Регистрованим пољопривредним газдинствима држава враћа део плаћене премије осигурања.

Осигурањем животиња обезбедићете финансијску заштиту од различитих врста ризика који су везани за сточарство. Осигурањем су покривени ризици угинућа или принудног клања као последице несрећног случаја или болести животиња. Распитајте се код осигуравајућих друштава да ли у својој понуди имају и додатна покрића од различитих врста ризика карактеристичних за сточарску производњу.

Висина премије зависи од више фактора, као што су: врста животиње, број осигураних животиња, услови и начин узгоја животиња, уговорена висина покрића ризика...

Као и код осигурања плодова и усева, плаћање премије осигурања животиња олакшано је и субвенцијама које држава даје регистрованим пољопривредним газдинствима.

На коју вредност се осигуравају животиње?

Под вредношћу, или сумом осигурања подразумева се тржишна вредност грла у моменту закључења уговора о осигурању. Младе животиње се осигуравају на ону вредност коју треба да достигну до краја трајања осигурања.

Пакети осигурања за сеоска газдинства

Поједине осигуравајуће куће нуде пакете осигурања за сеоска газдинства, који подразумевају осигурање плодова, усева, животиња и имовине. Треба да знате да пакети осигурања носе одређене погодности за вас и да битно утичу на снижавање цене, тј. премије осигурања, као и покриће ризика.

Савети
  1. Распитајте се које осигуравајуће куће нуде, и под којим условима, осигурање усева и плодова, као и животиња. Списак осигуравајућих кућа које послују на територији Републике Србије можете пронаћи на сајту
  2. Народне банке Србије www.nbs.rs , или путем бесплатног позива Инфо центра Народне банке Србије на бр. 0800 111 110.
  3. Упоредите услове осигурања код различитих осигуравача, како бисте обезбедили осигурање које одговара вашим потребама.
  4. Не потписујте уговор о осигурању све док не будете разумели све његове одредбе.
  5. Тражите да вам се остави време да детаљно прочитате и разумете опште услове осигурања, јер су они саставни део уговора који потписујете.
  6. Тражите од осигуравајуће куће да вам тачно објасни када настаје почетак и престанак обавезе осигуравача.
  7. Распитајте се која осигуравајућа друштва нуде пакете осигурања за сеоска газдинства и да ли при том постоје погодности за вас.