Osiguranje poljoprivrede

Svedoci smo brojnih vremenskih nepogoda koje su u prethodnom periodu napravile velike štete poljoprivrednim gazdinstvima. Nažalost, klimatski uslovi su se, zbog globalnog zagrevanja, znatno promenili, pa će u budućnosti verovatno biti mnogo više nepredvidivih nepogoda na koje čovek, vrlo često, ne može da utiče.

Međutim, ono što svaki poljoprivrednik može i treba da uradi da bi zaštitio svoje useve i životinje jeste da ih – osigura.

Sve veći broj osiguravajućih kuća nudi osiguranje useva i plodova, kao i životinja.

Od čega usevi i plodovi mogu biti osigurani?

Osim od grada, požara i udara groma, useve i plodove možete osigurati i od oluje, jesenjeg i prolećnog mraza, poplave, kao i od gubitka količine i kvaliteta.

Visina premije osiguranja zavisi od više činilaca, a neki od njih su: biljna vrsta, lokacija na kojoj se usevi i plodovi nalaze, odabrane vrste rizika za pokriće...
Premiju osiguranja plaćate na sumu osiguranja , koja se utvrđuje na osnovu očekivanog prinosa po hektaru i jednom kilogramu.

Da biste dobili podrobne informacije o uslovima osiguranja, raspitajte se kod više osiguravajućih kuća za ovu vrstu osiguranja kako biste mogli da sagledate koja od njih zadovoljava vaše uslove. Spisak osiguravajućih kuća možete pronaći na sajtu Narodne banke Srbije, www.nbs.rs, a više informacija koje će vam pomoći da razumete šta je to osiguranje i koje su njegove osnovne karakteristike na sajtu www.tvojnovac.nbs.rs.

Pojedine osiguravajuće kuće nude i određene pogodnosti za vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Plaćanje premije osiguranja useva i plodova olakšano je i subvencijama koje daje država, tj. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima država vraća deo plaćene premije osiguranja.

Osiguranjem životinja obezbedićete finansijsku zaštitu od različitih vrsta rizika koji su vezani za stočarstvo. Osiguranjem su pokriveni rizici uginuća ili prinudnog klanja kao posledice nesrećnog slučaja ili bolesti životinja. Raspitajte se kod osiguravajućih društava da li u svojoj ponudi imaju i dodatna pokrića od različitih vrsta rizika karakterističnih za stočarsku proizvodnju.

Visina premije zavisi od više faktora, kao što su: vrsta životinje, broj osiguranih životinja, uslovi i način uzgoja životinja, ugovorena visina pokrića rizika...

Kao i kod osiguranja plodova i useva, plaćanje premije osiguranja životinja olakšano je i subvencijama koje država daje registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Na koju vrednost se osiguravaju životinje?

Pod vrednošću, ili sumom osiguranja podrazumeva se tržišna vrednost grla u momentu zaključenja ugovora o osiguranju. Mlade životinje se osiguravaju na onu vrednost koju treba da dostignu do kraja trajanja osiguranja.

Paketi osiguranja za seoska gazdinstva

Pojedine osiguravajuće kuće nude pakete osiguranja za seoska gazdinstva, koji podrazumevaju osiguranje plodova, useva, životinja i imovine. Treba da znate da paketi osiguranja nose određene pogodnosti za vas i da bitno utiču na snižavanje cene, tj. premije osiguranja, kao i pokriće rizika.

Saveti
  1. Raspitajte se koje osiguravajuće kuće nude, i pod kojim uslovima, osiguranje useva i plodova, kao i životinja. Spisak osiguravajućih kuća koje posluju na teritoriji Republike Srbije možete pronaći na sajtu
  2. Narodne banke Srbije www.nbs.rs , ili putem besplatnog poziva Info centra Narodne banke Srbije na br. 0800 111 110.
  3. Uporedite uslove osiguranja kod različitih osiguravača, kako biste obezbedili osiguranje koje odgovara vašim potrebama.
  4. Ne potpisujte ugovor o osiguranju sve dok ne budete razumeli sve njegove odredbe.
  5. Tražite da vam se ostavi vreme da detaljno pročitate i razumete opšte uslove osiguranja, jer su oni sastavni deo ugovora koji potpisujete.
  6. Tražite od osiguravajuće kuće da vam tačno objasni kada nastaje početak i prestanak obaveze osiguravača.
  7. Raspitajte se koja osiguravajuća društva nude pakete osiguranja za seoska gazdinstva i da li pri tom postoje pogodnosti za vas.