Информативни пунктови у филијалама Народне банке Србије

Информативни пунктови у филијалама Народне банке Србије отпочели су са радом у јануару 2009. године, са циљем да се грађанима широм Србије, информације о финансијским производима који се нуде на финансијском тржишту у Србији учине доступнијим.

На овим пословима ангажовани су запослени у филијалама Народне банке Србије, који су обучени за пружање јасних, разумљивих и свеобухватних информација о карактеристикама и концепту финансијских производа, као и ризицима којима се излажу корисници таквих производа. Они грађанима помажу да, посредством корисних алата – калкулатора, израчунају и упореде да ли више могу да уштеде улагањем у животно осигурање – мешовито осигурање или пензијски фонд, затим како да управљају кућним буџетом ради рационалније потрошње и сл.

Канцеларије за финансијску едукацију располажу рачунарима, чије је коришћење на располагању грађанима. Уз помоћ запослених, грађани могу пронаћи корисне информације не само на интернет страници Народне банке Србије, већ и на сајтовима других финансијских институција. Такође, ту се могу наћи и едукативни материјали, које је Народна банка Србије израдила како би за кориснике обезбедила боље разумевање концепта финансијских производа и сложених финансијских термина. Запослени у овим канцеларијма пружају помоћ грађанима како би се и сами оспособили да те производе, који се нуде под различитим условима, упореде и како би, на крају, сами донели одлуку у складу са својим потребама, као и сопственим склоностима ка ризицима. Треба напоменути да се на информативним пунктовима Народне банке Србије не могу добити комерцијални савети (нпр. у коју институцију грађани треба да положе свој новац или који финансијски производ треба да користе итд).

Контакти

Филијала Београд:
Един Ханић 011/333-8159
Слободан Панић 011/333-7683
Јелена Беслаћ 011/333-8326
Гордана Рабреновић 011/333-7608
Доситеј Стојковић 011/333-7833
Зоран Илић 011/333-8653
Бранка Рајковић 011/333-7665
Филијала Нови Сад:
Валерија Санадер 021/4880-624
Рада Маројевић-Каришик 021/4880-631
Надежда Тот 021/4880-666
Филијала Ниш:
Андриана Милошевић 018/506-514
Миодраг Илић 018/506-516
Данијела Рајковић 018/506-518
Филијала Крагујевац:
Срећко Карановић 034/506-424
Иван Младеновић 034/506-411
Филијала Ужице:
Љубо Вуловић 031/592-320