Добили сте посао

Шта је текући рачун

Текући рачун је рачун отворен на основу уговора између клијента и банке на који вам се уплаћује зарада и други извори прихода.

Зашто вам је неопходан текући рачун

Путем текућег рачуна можете да:

 • примате плату,
 • плаћате рачуне,
 • добијете чековну картицу и чекове,
 • добијете дебитну/кредитну картицу,
 • узмете кредит,
 • управљате вашим новцем...

Да ли се плаћа отварање, затварање и одржавање рачуна

При закључењу уговора с банком обратите пажњу на трошкове отварања и одржавања текућег рачуна, као и на друге трошкове из уговора. Затварање текућег рачуна је бесплатно у свим банкама. Зато је важно да при закључењу уговора с банком обратите пажњу на поменуте и друге трошкове из уговора.

Минус по текућем рачуну

Већина банака приликом отварања рачуна одобрава и позајмицу по текућем рачуну. Важно је да знате да је то најскупљи вид задужења. У оквирима дозвољеног минуса, банка ће вам на позајмљена средства зарачунати камату Уколико пак прекорачите дозвољени лимит, банка ће вам на прекорачена средства зарачунати затезну камату, а та камата је највиша камата која постоји на тржишту.

Савети
 • Текући рачун представља средство за управљање личним финансијама, зато пажљиво бирајте банку у којој ћете га отворити.
 • Текући рачун отворите у банци која вам нуди квалитетне услуге с лепезом производа који одговарају вашим потребама.
 • Дозвољени минус по текућем рачуну користите само у крајњој нужди.
 • Упознајте се са свим условима и трошковима коришћења дозвољеног минуса по текућем рачуну.
 • Ако сте већ принуђени да користите дозвољени минус, настојте да то буде само на краћи временски период.