Дочекајте спремни одлазак у пензију

Не дозволите да фактор изненађења буде присутан у вашем животу у моменту када одлазите у пензију! Будите одговорни према својој будућности!

Водич о пензијама је намењен свим будућим пензионерима и има за циљ да пружи савете о могућим изворима примања у старости и да подстакне на размишљање о квалитету живота у пензионерским данима.

Зашто штедети за старост?

Пензија треба да вам омогући да будете финансијски збринути у старости, да имате сигуран приход након завршетка радног века. Иако вам се чини да до пензије има доста времена и да тренутно можда није време да о томе мислите, она ће доћи брже него што вам се то сада чини. Почните на време да штедите, редовно издвајајте и мање износе како бисте себи обезбедили угоднију и безбрижнију старост.

Пензија представља један од видова дугорочне инвестиције у коју улажете током целог радног века. Никада није касно да почнете са штедњом за пензију.

Чак и ако почнете пажљиво да управљате личним финансијама само неколико месеци пре, то ће ваш одлазак у пензију учинити лакшим. За почетак сагледајте своје месечне расходе (почните од месечних рачуна уз помоћ калкулатора кућног буџета). Направите приоритете и не купујете неплански.

Како функционише пензијски систем у Србији?

Код нас, за сада, постоје два начина: државна и приватна пензија.

Систем државних пензија (обавезно пензијско осигурање ) заснива се на текућем финансирању, што значи да сви који данас раде и остварују приход, по принципу обавезности, издвајају кроз доприносе за пензијско и инвалидско осигурање средства за финансирање пензија (принцип међугенерацијске солидарности). Држава вам омогућава да имате: старосну, инвалидску или породичну пензију, као и новчану накнаду за телесно оштећење и за туђу негу и помоћ.

Треба да знате да ћете право на старосну пензију остварити само уколико имате минимум 15 година радног стажа.

Висина државне пензије зависи од трајања периода у коме се уплаћује допринос и од висине плате. Исплату ове пензије гарантује држава и она се исплаћује на месечном нивоу.
Имајте у виду да државна пензија може бити недовољна за обезбеђење животног стандарда на какав сте навикли.

Савети

Планирање пензије је дугорочан процес који се мења у зависности од различитих околности из вашег приватног живота (новог посла, венчања или развода) или неких општих тржишно-економских кретања (каматне стопе, инфлације). Зато почните да издвајате део примања од првог дана вашег запослења.

Уколико сте запослени, послодавац треба да вам уплаћује доприносе за пензијско, здравствено и осигурање за случај незапослености. Проверите да ли је то заиста тако!

Утврдите колико можете да издвајате додатну штедњу за старост. Детаљно се распитајте о напред наведеним могућим изворима прихода у пензији и определите се за онај вид који вам највише одговара.

  1. будите опрезни са примерима износа пензија који вам могу бити приказани – питајте колики су приноси и накнаде коришћени у рачуници
  2. упоредите висине накнада фондова,
  3. имајте на уму да фонд који има највећу вредност инвестиционе јединице не мора бити најбољи. Оно што би требало више да вас интересује јесте висина оствареног приноса.

Брошуре и проспекти представљају маркетиншки материјал, а не инвестиционе савете. Они производе приказују у најбољем светлу. Стога, немојте се ослањати само на рекламни материјал, већ се за савете увек обратите неутралној особи.