Krediti za preduzentnike

Kredit je određeni novčani iznos koji je banka ustupila na korišćenje klijentu na određeno vreme pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade – kamate, kao cene korišćenja tih sredstava.

Krediti mogu biti nenamenski ili gotovinski, tzv. „keš“ krediti i namenski kao što su: potrošački, stambeni ili za obrtna sredstva. Kreditnim poslovima, odnosno kreditiranjem pravnih i fizičkih lica mogu se baviti samo banke koje su dobile dozvolu za rad Narodne banke Srbije, osim pravnih lica koja su zakonom ovlašćena za to.

Posle odluke da su Vam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita, trebalo bi da prikupite informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procenite koja banka Vam pruža najpovoljnije uslove shodno Vašem sadašnjem i budućem finansijskom stanju.