Поставите питање Народној банци Србије


Путем формулара можете поставити питања у вези с коришћењем финансијских услуга које пружају институције чији рад нaдзире Народна банка Србије (банка, друштво за осигурање, давалац финансијског лизинга, друштво за управљање добровољним пензијским фондовима, пружалац платних услуга или издавалац електронског новца) или у вези с другим областима из надлежности НБС...

Формулар

Стратегија Народне банке Србије на пољу финансијског образовања


Oдговорност за своја улагања и ризик ком се при том излажу, потрошачи преузимају директно на себе што се значајно може одразити на њихов садашњи и будући живот, посебно на период када више нису радно активни. Стога је финансијска едукација есенцијална потреба просечне породице која треба да пронађе начин да ваљано управља својим кућним буџетом, купи кућу, уштеди новац за школовање деце и обезбеди средства за своју старост.

OECD принципи

ПОСЕТИТЕ ТРИБИНЕ...


Едукативне трибине за грађане

fe_202309_plakat

Финансијска едукација ће се током месеца септембра одржати за најстарије суграђане – кориснике пензија, на територији Града Београда и то:

  • У просторијама градске општине Нови Београд 20. 9. 2023. године са почетком у 10 часова,
  • У просторијама градске општине Палилула 22. 9. 2023. године са почетком у 11 часова,
  • У просторијама градске општине Раковица 25. 9. 2023. године са почетком у 10 часова,
  • У просторијама градске општине Савски венац 26. 9. 2023. године са почетком у 11 часова,
  • У просторијама градске општине Чукарица 27. 9. 2023. године са почетком у 12 часова,
  • У просторијама градске општине Стари град 28. 9. 2023. године са почетком у 12 часова и
  • У просторијама градске општине Вождовац 29. 9. 2023. године са почетком у 12 часова.

Главне теме су Платне услуге и Кеш кредити за пензионере. Едукација ће укључити и упознавање пензионера са основним смерницама о заштити права грађана, као корисника финансијских услуга.