Devizne rezerve

Devizne rezerve NBS se sastoje od:

 • deviza koje se čuvaju na računima kod drugih centralnih banaka (npr. Deutsche Bundesbank – centralna banka Nemačke, FED –centralna banka SAD...), kao i kod najboljih i najsigurnijih banaka u svetu. Ove devize se čuvaju u vidu depozita i na ta sredstva strane banke plaćaju kamatu, koja uvećava devizne rezerve;
 • deviza koje su uložene u državne obveznice najrazvijenijih zemalja u svetu , kao što su: Nemačka, Amerika, Velika Britanija, Kanada itd. I na ove devize se ostvaruje prihod u vidu kamata, koje uvećavaju devizne rezerve;
 • zlata, Srbija u zlatu drži manji deo deviznih rezervi. Količina zlata u deviznim rezervama se povećava otkupom zlatnih poluga iz domaće proizvodnje;
 • gotovine u stranoj valuti , koja se čuva u Trezoru NBS, a koja se može isplatiti bankama za potrebe stanovništva, kao što su devizna štednja, menjački poslovi i sl.;
 • specijalnih prava vučenja i rezervne pozicije kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) . Specijalna prava vučenja, koja je kreirao MMF, imaju ulogu svetskog novca i služe za plaćanja u međunarodnim finansijskim transakcijama. Rezervna pozicija u MMF-u odnosi se na sredstva koja svaka zemlja članica uplaćuje prilikom učlanjenja, a mogu se povući i koristiti u slučaju potrebe. Takođe, članstvo u MMF-u omogućava zemljama da pozajmljuju i dodatne sume novca pod uslovima koje određuje MMF.

Za šta služe devizne rezerve NBS?

Devizne rezerve kojima upravlja NBS služe za:

 • izmirenje obaveza Republike Srbije prema inostranim poveriocima

  Iz deviznih rezervi vrše se plaćanja glavnice i kamate po kreditima koje Republika Srbija dobija od inostranih kreditora, npr. za izgradnju puteva, rekonstrukciju bolnica, škola i sl. Kreditni ugled zemlje i mogućnost dobijanja jeftinih kredita zavisi od njene sposobnosti da na vreme izmiruje obaveze prema inokreditorima;

 • održavanje stabilnosti kursa dinara

  Stabilnost kursa dinara održava se transakcijama koje NBS vrši na međubankarskom deviznom tržištu s ciljem ublažavanja preterane dnevne promene kursa dinara prema evru i obezbeđivanja neophodne likvidnosti. Transakcije podrazumevaju prodaju ili kupovinu evra;

 • održavanje stabilnosti bankarskog sistema

  Banke imaju obavezu da deo svojih deviza drže na računima kod NBS, što znači da NBS garantuje da će ta izdvojena sredstva biti isplaćena klijentima banaka u slučaju poremećaja u poslovanju banaka;

 • zaštitu od nepovoljnih uticaja međunarodnih finansijskih kriza

  Visok nivo deviznih rezervi NBS obezbeđuje ublažavanje negativnih efekata svetske finansijske krize na privredu i građane Srbije, jer, u slučaju da banke nemaju dovoljno deviza, NBS može koristiti devizne rezerve radi povećanja njihove devizne likvidnosti;

 • finansiranje deficita u robnoj razmeni sa inostranstvom

Imajući u vidu da privreda Srbije znatno više uvozi nego što izvozi, razlika u vidu trgovinskog deficita može se finansirati iz deviznih rezervi. To znači da uvoznici mogu od banaka da kupuju devize za potrebe plaćanja uvezene robe i usluga.

Za šta se ne mogu koristiti devizne rezerve NBS?

Devizne rezerve NBS se ne mogu koristi za:

 1. investicije u privredu (kreditiranje privrede, prodaja deviza po posebnom kursu),
 2. kupovinu stanova, isplaćivanje plata, penzija...
 3. podsticanje proizvodnje (pomaganje postojećim firmama),
 4. kao zaloga za neke druge kredite,

...jer bi time izgubile svoju funkciju održavanja stabilnosti i postale novčana masa koja pokreće inflaciju.

Kolike devizne rezerve treba da budu?

Ne postoji neki tačno utvrđen optimalni nivo deviznih rezervi, ali se njihova visina može meriti u odnosu na:

 • obim prosečnog mesečnog uvoza zemlje koji se može finansirati iz tih deviznih rezervi

  Prema poslednjim podacima, nivo deviznih rezervi NBS je skoro pet puta viši od prosečnog mesečnog uvoza robe i usluga Srbije, što znači da je nivo deviznih rezervi dovoljno visok;

 • obim novčane mase Srbije koju čine dinarska gotovina u opticaju i dinarski depoziti po viđenju privrede i građana kod banaka

  Nivo deviznih rezervi je, prema poslednjim podacima, 3,6 puta viši od novčane mase, što znači da, kada bi se svi dinari u zemlji pretvorili u devize, nivo deviznih rezervi bi i dalje bio veoma visok;

 • obim kratkoročnog duga zemlje

Devizne rezerve NBS su pet puta više od kratkoročnog duga zemlje, što znači da u potpunosti obezbeđuju uredno izvršavanje kratkoročnih obaveza zemlje prema inostranim kreditorima.