Putno zdravstveno osiguranje

Ovaj vid osiguranja pruža zaštitu za slučaj iznenadne bolesti i povreda za vreme boravka u inostranstvu. Ukoliko nastupi osigurani slučaj, potrebno je da se prvo obratite na kontakt-telefon naznačen na vašoj polisi.

Visina premije osiguranja koju plaćate zavisi od toga u koju zemlju putujete, od svrhe putovanja i dužine boravka, od vaših godina života, kao i od toga da li putujete individualno, porodično ili grupno.

Napominjemo da neke ambasade traže polisu putnog zdravstvenog osiguranja kao uslov za dobijanje vize.

Putno zdravstveno osiguranje može se ugovorti kao:

 • pojedinačno,
 • porodično, i
 • grupno.

Šta najčešće pokriva polisa putnog zdravstvenog osiguranja:

 • troškove ambulantnog i bolničkog lečenja, lekova i sanitetskog materijala i sl.,
 • troškove transporta do najbliže bolnice,
 • troškove medicinske evakuacije itd.

Šta treba da znate:

 • ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora da bude zaključen pre odlaska na putovanje,
 • po polisi putnog zdravstvenog osiguranja osigurani ste do povratka u zemlju,
 • u obavezu društva za osiguranje nisu uključeni svi rizici (npr. pregledi tokom trudnoće, lečenje od bolesti zavisnosti, itd.).

AKO NASTANE OSIGURANI SLUČAJ U INOSTRANSTVU:

 • pozovite odmah dežurni centar naznačen na polisi ili, ukoliko to niste u mogućnosti da učinite, pokažite polisu osiguranja lekaru ili osoblju bolnice,
 • sačuvajte originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi nadoknade (refundacije) troškova kada se vratite u zemlju.

 

Raspitajte se:
 • da li društvo za osiguranje čiju polisu kupujete ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije,
 • koji su rizici pokriveni polisom putnog zdravstvenog osiguranja,
 • koja je maksimalna suma do koje će troškovi biti nadoknađeni (maksimalna visina pokrića),
 • da li je predviđeno, i u kojoj meri, učešće osiguranika u troškovima lečenja,
 • koje troškove i do kog iznosa plaćate sami, a potom ih refundirate kada se vratite u zemlju,
 • u kom roku po povratku s putovanja morate podneti zahtev za nadoknadu troškova, 
 • da li će vam, i pod kojim uslovima, ukoliko je putovanje otkazano ili niste dobili vizu biti vraćena premija ili deo premije.