Poljoprivredni krediti

Potreban vam je nov traktor ili neka druga poljoprivredna mašina? Kako obezbediti sredstva za finansiranje nabavke stoke, hrane za stoku ili pak sistema za navodnjavanje?

Imajući u vidu veliki značaj i potencijal poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, banke u svojoj ponudi imaju kredite namenjene poljoprivrednicima, i to za obrtna sredstva (stočna hrana, stoka u tovu, finansiranje troškova održavanja...) i za nabavku osnovnih sredstava (kupovina zemljišta, poljoprivrednih objekata, staklenika, sistema za navodnjavanje...).

Postoje takođe i krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva, za koje država subvencioniše kamatu , a namenjeni su za nabavku repromaterijala i drugih obrtnih sredstava. Ti krediti su kratkoročni, s rokom dospeća 3 do 12 meseci. Kamatna stopa kod ove vrste kredita je znatno niža od drugih kredita.

Dugoročni subvencionisani krediti, u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, namenjeni su za investiranje u osnovna sredstva u poljoprivredi – nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, kupovinu matičnog stočnog stada, investicije u objekte u poljoprivredi (hladnjače, plastenike, staklenike, objekte za stočarstvo), sisteme navodnjavanja i druga osnovna sredstva. Otplata ovakvih kredita je planirana u tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima, s periodom počeka od 12 do 36 meseci, u zavisnosti od namene kredita.

Poček od 12 meseci je karakterističan za kredite za nabavku obrtnih sredstava, a poček od 24 do 36 meseci za kredite namenjene za investicije. To znači da u periodu dok traje poček ne počinjete sa vraćanjem glavnice kredita, već samo plaćate kamatu. Banka vam putem počeka omogućava da vremenski uskladite obavezu otplate kredita s planiranim prilivima od investicije, odnosno realizacije obrtnih sredstava. Tako npr. kupovina teladi za tov putem kredita s počekom od 13 do 15 meseci omogućuje vam da kredit otplaćujete tek nakon završenog uzgoja i kada prodajom ostvarite određene prihode.

U zavisnosti od tipa proizvodnje i sezonalnosti samog procesa, postoji mogućnost da se dogovorite s bankom o prilagođavanju plana otplate vašim potrebama i potrebama vaše proizvodne delatnosti.

Period na koji se uzima kredit i početak njegove otplate treba da budu usklađeni s periodom u kome ulaganje počinje da donosi novčani priliv. U suprotnom, bićete prinuđeni da pozajmljujete nova, često skuplja, sredstva kako biste izmirili dospele obaveze. Kratkoročne kredite treba uzimati samo za finansiranje proizvodnje čiji je ciklus do godinu dana (npr. proizvodnja povrća, žitarica i sl.), dok u slučaju investiranja u npr. višegodišnje zasade ili osnovno stado treba voditi računa i da period počeka odgovara vremenu koje je neophodno za ostvarivanje prvih novčanih priliva od prodaje proizvoda.

Kredit se može delimično ili u celosti otplatiti pre ugovorenog roka dospeća. Prevremena otplata podrazumeva otplatu glavnice kredita uz, u najvećem broju slučajeva, plaćanje naknade za prevremenu otplatu, gde se oslobađate obaveze plaćanja kamate za period do ugovorenog roka dospeća.

Razmislite o tome da registrujete svoje poljoprivredno gazdinstvo i prijavite prihode koje imate od proizvodnje kojom se bavite, jer ćete na taj način imati mogućnost da podnesete zahtev i dobijete kredit i tako dođete do finansijskih sredstava za unapređenje proizvodnje.

Što se tiče sredstava obezbeđenja kredita, banke najčešće traže menice, hipoteku ili zalogu.

Banka takođe može staviti zalogu na npr. poljoprivednu mehanizaciju koju kupujete, dakle na pokretne, a nekad i na nepokretne stvari. Šta to u stvari znači? Ukoliko iz određenih razloga ne budete u mogućnosti da otplatite kredit, vi ste se stavljanjem određenog predmeta u zalogu obavezali da ćete taj predmet čiji ste vlasnik predati banci kako bi ona prodajom tog predmeta namirila potraživanja koja ima prema vama.

Poljoprivredni krediti mogu biti dinarski i krediti indeksirani valutnom klauzulom. Kredit indeksiran valutnom klauzulom je kredit izražen u određenoj stranoj valuti i sadrži klauzulu kojom se otplata kredita vezuje za kretanje kursa te valute. Ove vrsta kredita sa sobom nosi i visoke rizike – rizik promene deviznog kursa, odnosno neizvesnost za vas kao korisnika kredita u pogledu ukupne obaveze po osnovu uzetog kredita, a time i mogućnosti njegove otplate u ugovorenom roku. Od ove vrste rizika možete da se zaštitite ukoliko su vaši prihodi iz kojih otplaćujete kredit vezani za istu valutu, npr. ako se bavite proizvodnjom voća za izvoz ili se otkupna cena vašeg proizvoda formira u istoj valuti kao i kredit.

Gubici usled nepredviđenih okolnosti

Osiguranje od raznih nepredviđenih okolnosti je naročito značajno u slučajevima kada proizvodnju finansirate putem kredita. Propast useva zbog npr. elementarnih nepogoda predstavlja ogroman gubitak za poljoprivrednika, pri čemu obaveza otplate uzetog kredita i dalje ostaje. Zbog toga je važno ugovoriti npr. osiguranje stoke od uginuća i bolesti, odnosno useva od elementarnih nepogoda.

Saveti
  1. Raspitajte se koje banke nude poljoprivredne kredite i pod kojim uslovima. Spisak banaka možete pronaći na sajtu Narodne banke Srbije, www.nbs.rs, ili saznati putem besplatnog poziva Info centra Narodne banke Srbije na br. 0800 111 110.
  2. Banka je obavezna da vam, na vaš zahtev, izda obrazac sa osnovnim podacima o kreditu, što će vam olakšati da uporedite uslove kod različitih banaka i opredelite se za one koji odgovaraju vašim potrebama.
  3. Banka je dužna da vam, na vaš zahtev, da tekst ugovora o kreditu, što će vam omogućiti da ga na miru pročitate i razumete.
  4. Bankarskog službenika pitajte za dodatno pojašnjenje ukoliko nešto ne razumete.
  5. Dobro razmislite o svim bitnim elementima ugovora o kreditu pre nego što ga s bankom zaključite, jer potpisivanjem ugovora pristajete na sve uslove navedene u njemu.
  6. Nemojte dozvoliti da odluku o zaduživanju s deviznom klauzulom donesete samo zbog toga što je kamatna stopa na to zaduženje u tom trenutku niža.
  7. Razmislite o tome da registrujete svoje poljoprivredno gazdinstvo, jer mnoge banke samo registrovanim gazdinstvima odobravaju kredite.