Medijacija

Sporni odnos moguće je rešiti i u postupku posredovanja – medijacije pred Narodnom bankom Srbije. Predlog za pokretanje postupka posredovanja možete podneti i pre podnošenja pritužbe/prigovora, u toku postupka razmatranja pritužbe/prigovora, kao i nakon okončanja tog postupka, ukoliko niste zadovoljni ishodom.

Postupak posredovanja – medijacije pred Narodnom bankom Srbije sprovodi se isključivo uz saglasnost obe strane, koje imaju rok od 15 dana da odgovore na poziv za posredovanje.

Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije sprovodi se bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo s posla itd.) snose same strane.

1. Pokretanje postupka posredovanja

Kada jedna strana predloži pokretanje postupka posredovanja a druga strana prihvati, Narodna banka Srbije stranama, uz poziv za sastanak, dostavlja tekst sporazuma o pokretanju postupka posredovanja pred Narodnom bankom Srbije.

Pre početka sastanka u postupku posredovanja, strane i posrednik potpisuju sporazum.

Nakon što strane i posrednik potpišu sporazum i izjavu o poverljivosti, posrednik otvara sastanak.

2. Načela postupka posredovanja

Posredovanje je postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomažu da postignu sporazum.

Postupak posredovanja se sprovodi dobrovoljno, po pribavljenoj izričitoj saglasnosti strana.

Postupak posredovanja je poverljiv i hitan i u ovom postupku javnost je isključena.

U postupku posredovanja strane su ravnopravne.

U postupku posredovanja strane kao fizička lica učestvuju lično. Punomoćnik fizičkog lica, kao strane u postupku, može učestvovati u postupku posredovanja uz stranu koju zastupa. Pravno lice, kao stranu u postupku posredovanja, zastupa zakonski zastupnik upisan u odgovarajući registar, odnosno ovlašćeni punomoćnik.

3. Posrednik

Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije sprovode zaposleni u Narodnoj banci Srbije. Posrednik u postupku posredovanja postupa neutralno, ne može da nameće stranama rešenje, da daje obećanja i pravne savete, niti da garantuje određeni ishod posredovanja.

4. Sprovođenje postupka posredovanja

Na početku postupka posredovanja, posrednik upoznaje strane sa ciljem posredovanja, ulogom posrednika, pravilima i troškovima. Posrednik postupak vodi i skladu sa načelima postupka posredovanja.

5. Okončanje postupka posredovanja

Postupak posredovanja se okončava zaključenjem sporazuma o rešavanju spora posredovanjem, odlukom posrednika da se postupak obustavlja, jer dalje vođenje postupka nije celishodno, izjavom jedne strane da odustaje od daljeg sprovođenja postupka i protekom roka od 60 dana od dana zaključenja sporazuma, osim ako se strane ne sporazumeju drugačije.

Koje su prednosti medijacije u odnosu na sudski postupak

U odnosu na sudski postupak, medijacija je postupak koji je:

  • neformalniji
  • jednostavniji
  • efikasniji
  • brži
  • jeftiniji
  • delotvorniji

U toku postupka medijacije, svaka od strana iznosi svoj stav i mišljenje u obliku neformalnog dijaloga. Postupak posredovanja je brz i efikasan, jer se sporni odnos okončava za prosečno nekoliko sati, umesto redovnog postupka koji traje više meseci, odnosno godina. Postupak medijacije je jeftiniji, jer se izbegava plaćanje sudskih troškova.

Šta je potrebno znati za pokretanje postupka medijacije

Ako želite da pokrenete posredovanje – medijaciju – kliknite ovde.

Ukoliko i druga strana pristane da prihvati medijaciju, može se dogovoriti termin održavanja medijacije. Naglašavamo da je za pokretanje postupka medijacije neophodna saglasnost obe strane učesnice.

Gde se održava posredovanje – medijacija

Postupak medijacije organizuje se u prostorijama Narodne banke Srbije u Beogradu, Nemanjina 17.

Narodna banka Srbije, pismenim putem, obaveštava strane o mestu, danu i času održavanja postupka posredovanja – medijacije.

Kakav može biti ishod medijacije

Postupak medijacije može biti okončan poravnanjem, ili obustavom (prema volji učesnika – suprotstavljenih strana) i odustankom (prema volji predlagača).

medijacija_postupanje