Добили сте бебу?

Vaša porodica će da se proširi za još jednog člana? Dolazak bebe na svet donosi brojne troškove i dodatna opterećenja za kućni budžet, kao što su troškovi za hranu, pelene, odeću itd. i često premašuju očekivane rashode. Ukoliko niste pažljivo upravljali ličnim finansijama pre nego što je novi član porodice ušao u vašu porodicu, ni sada nije kasno da sagledate sve mesečne troškove i napravite prioritete - Kalkulator kućnog budžeta – link- može vam biti od pomoći.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dok je beba mala potrebno joj je više brige i pažnje. Neke majke provedu mnogo neprospavanih noći pored svojih beba. Nekada bebe plaču zato što su gladne, a nekada zato što im nešto smeta ili ih boli. Da li ste ikada došli u situaciju da u sred noći ne znate šta ćete sa bebom koja neprekidno plače?

Olakšajte sebi brigu o bebinom zdravlju tako što ćete uplatiti dobrovoljno zdravstveno osiguranje! Ova vrsta osiguranja, u zavisnosti od ponuđenih uslova, može pokriti troškove specijalističkih pregleda, terapije, operacija, lekova, zdravstvene zaštite trudnica i beba, preventivne zaštite...

Raspitajte se koje osiguravajuće kuće nude ovu vrstu osiguranja i pažljivo pogledajte uslove. Pored osiguranja za bebu vi možete zdravstveno osigurati i sve članove svoje porodice. Proverite da li određeno osiguravajuće društvo ima ugovor sa širokom mrežom zdravstvenih institucija!
 
U prvoj godini života i posete pedijatru su učestale. Uplatom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja dobijate karticu sa kojom obezbeđujete prijem bez čekanja u zdravstvenim institucijama sa kojima osiguravajuće društvo ima zaključen ugovor i lekarsku negu u bilo koje doba dana.

Najbolji način da naučite da upravljate novcem, je da ga racionalno koristite. To znači, trošite onoliko koliko imate i ne zadužujete se ukoliko to nije neophodno. Ukoliko još odvajate izvesnu sumu za štednju, onda se može reći da dobro upravljate svojim finansijama.

Nakon prorođaja imate pravo na jednokratnu finansijsku pomoć države koju ostavrujete rodjenjem prvog deteta, dok će vam kod rođenja drugog ili trećeg deteta država uplaćivati određene novčane iznose kroz duži vremenski period mesečnim uplatama na račun.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete pod uslovom da je:

državljanin Republike Srbije,
da ima prebivalište u Republici Srbiji,
da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

Zahtev se može podneti najkasnije do navršena tri meseca starosti deteta! Za dodatne informacije možete se obratiti Sekretarijatu za socijalnu i dečiju zaštitu, Tiršova 1.

Da biste mogli dobro da upravljate novcem treba na vreme da razmišljate o povratku na posao i troškovima za čuvanje deteta. Posle porodiljskog odsustva ponovo se vraćate na posao. Pre toga morate obezbediti nekog ko će brinuti o vašem detetu kada ste vi odsutni. Dete možete upisati u vrtić ili obezbediti osobu koja će ga čuvati kod kuće. Savetujemo vam da se na vreme pripremite za dodatne troškove i napravite kućni finansijski plan.

Saveti

Proverite koju vrstu finansijske pomoći možete da dobijete od države po rođenju deteta:

  • dečiji dodatak
  • roditeljski dodatak

Kada kupujete dobrovoljno zdravstveno osiguranje, dobro se raspitajte koje usluge ono pokriva (usluge zdravstvene zaštite, osiguranje za preventivne i specijalističke preglede, osiguranje troškova lečenja, osiguranje od težih bolesti i hirurških intervencija) i odaberite ono koje najviše odgovara vašim potrebama.

Pre nego što potpišete ugovor tražite od predstavnika ili zastupnika osiguravajućeg društva sa kojim zaključujete ugovor da vam razjasni sve odredbe

Mislite unapred i izdvojte novac za školovanje vašeg deteta. Svakako će vam biti neophodan dobar finansijski plan.

Neke banke nude mogućnost otvaranja bebinog računa. Bebin novac možete ukamatiti kroz jedan od vidova štednje.

kalkulator
  • Kalkulator kućnog budžeta
  • Kalkulator za štednju - roditeljski
  • Kalkulator za štednju - dečiji