Kalkulatori

KALKULATOR KUĆNOG BUDžETA

Kalkulator kućnog budžeta ima za cilj da vam na jednostavan način prikaže kako upravljate svojim prihodima i rashodima, koliko novca trošite svakog meseca i kako se to uklapa s vašim prihodima. Ukoliko ne stavite na papir gde vam novac „odlazi“, ne možete imati tačnu predstavu o tome koliko se novca potroši za nepotrebne stvari.

Pomoću ovog kalkulatora možda ćete naučiti da je najbolja štednja, zapravo, razborita potrošnja.

KALKULATOR ZA ŠTEDNjU - RODITELjSKI

Dobili ste bebu? Jednog dana kada vaša beba poraste u odraslu osobu poželeće da studira, da kupi automobil ili da pođe na put oko sveta.

Izračunajte koliko biste novca uštedeli do 18. godine vašeg deteta ako biste počeli da štedite od dana njegovog rođenja.

Ovaj kalkulator ima za cilj da pokaže koliko se novca može uštedeti kada novac držite u kući, a koliko ako štedite u banci.

Zato, postavite sebi cilj i štedite!

KALKULATOR ZA ŠTEDNjU - DEČIJI

Želiš da kupiš bicikl ili rolere? Mama i tata ne mogu uvek da izađu u susret tvojim željama. Ukoliko štediš svaki dan, čak i mali novčani iznosi mogu da ti pomognu da dođeš do željenog predmeta. Pomoću ovog kalkulatora saznaj koliko novca možeš uštedeti za jednu školsku godinu!

KREDITNI KALKULATOR - GOTOVINSKI; POTRPŠAČKI/STAMBENI

Razmišljate da uzmete kredit, a niste sigurni da li ćete moći finansijski da odgovorite na tu vrstu obaveze? Kreditni kalkulator će vam pomoći da saznate koliko će biti vaše mesečno zaduženje, kolika je ukupna cena kredita i koliko kamate treba da platite.

Ukoliko uzimate kredit s promenljivom kamatnom stopom, saznajte uz pomoć kalkulatora kako se to odražava na ukupnu cenu kredita, ali i na vaše mesečne obaveze.

KALKULATOR ZA KREDITNE KARTICE

Kada kredit po osnovu revolving kartice plaćate u minimalnom obaveznom iznosu, nećete uvek lako izaći iz začaranog kruga zaduženosti. Zašto? Zato što vam se na kraju svakog meseca zaračunava kamata na ostatak duga i pripisuje glavnici, tako da se dug značajno ne smanjuje, jer iznos kamate nije tako mali.

Ovaj kalkulator ima za cilj da vam pokaže koliko, zapravo, plaćate kamate i koliko vam je vremena potrebno da otplatite zaduženje po kreditnoj kartici.

Savetujemo vam da, kad god vam to lične finansije dozvoljavaju, vraćate više od obaveznog minimalnog iznosa.

KALKULATOR KREDITNE ZADUŽENOSTI

Krediti, a naročito stambeni, i kreditne kartice ukoliko ih pažljivo ne koristite, ili ukoliko dođe do izmene određenih okolnosti (promena kamatne stope, promena posla), mogu u jednom trenutku početi da vam zadaju probleme. Kalkulator kreditne zaduženosti može da vam pomogne da sagledate u kojoj meri je vaše zaduženje rizično.

Rezultati testa zasnovani su na pretpostavkama, pa je važno da ih ne prihvatate kao realno stanje. Različite okolnosti u kojima živite daće i različite odgovore svakom od vas pojedinačno.

Cilj ovog testa je da vam pruži informacije pomoću kojih biste mogli da sagledate svoje trenutno finansijsko stanje i test ne sadrži bilo kakav komercijalni savet. Ukoliko vam se učini da su vaši rezultati testa zabrinjavajući, potražite pomoć i objašnjenje kod ličnog bankara ili finansijskog savetnika.

Savetujemo vam da, s vremena na vreme, proverite svoje finansijsko stanje koristeći kalkulatore NBS, pogotovo ukoliko dođe do premene određenih okolnosti.

KALKULATOR ZA REFINANSIRANjE KREDITA

Refinansiranje kredita nije uvek isplativo. Namena ovog kalkulatora je da vam pokaže da kredit nije automatski jeftiniji ako je kamatna stopa niža, a pogotovo ukoliko je produžen period otplate, bez obzira na to što je mesečni anuitet manji. Za detaljnije informacije u vezi s kreditima za refinansiranje pogledajte liflet „Krediti za refinansiranje“.

KALKULATOR ZA PREVREMENO VRAĆANjE KREDITA

Pomoću ovog kalkulatora možete saznati kako se prevremena otplata kredita odražava na ratu,ukupnu cenu kredita, a posebno na iznos kamate.

Savetujemo vam da kad god vam to lične finansije dozvoljavaju, a ugovorom ste u mogućnosti da to uradite prevremeno vratite više od standardnog mesečnog zaduženja ili ceo kredit i tako platite što manje kamate.

KALKULATOR ZA PENZIJE

Pomoću ovog kalkulatora možete izračunati koliko novca biste imali za penziju ukoliko sada počnete da štedite. Sve što treba da uradite jeste da odgovorite na pitanja u vezi sa iznosom novca koji planirate da izdvajate za tu svrhu i kalkulator će vam prikazati iznos, po sadašnjoj vrednosti novca, koji bi trebalo da ostvarite u periodu kada odete u penziju.

Kalkulator je namenjen onima koji, pored izdvajanja za redovnu penziju koju za im uplaćuje poslodavac (državna penzija), štede i za penziju u dobrovoljnom penzijskom fondu.

KALKULATOR MEŠOVITOG OSIGURANjA ŽIVOTA

Mešovitim osiguranjem života istovremeno ostvarujete pogodnosti osiguranja i štednje. Ovaj kalkulator će vam, na osnovu parametara koje sami zadate, prikazati projekciju iznosa osigurane sume, tj. naknade na koju imate pravo (bilo vi, bilo lice koje odredite) ako se osigurate i redovno plaćate premiju osiguranja. Ugovorena osigurana suma se isplaćuje po isteku ugovora o osiguranju - isplata za slučaj doživljenja, ili u toku trajanja osiguranja - isplata za slučaj smrti.