Калкулатори за обрачун ефеката промене номиналне каматне стопе и/или курса динара у току отплате кредита, односно финансијског лизинга

Izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku („Službeni glasnik RS”, br. 65/2011 i 62/2018) / Prilozi propisana je obaveza za banku i davaoca finansijskog lizinga da, u skladu s osnovnim načelima zaštite korisnika, kao i načelom savesnosti i poštenja, na adekvatan i jasan način informišu korisnike finansijskih usluga o rizicima zaduživanja s promenljivom nominalnom kamatnom stopom i zaduživanja u stranoj valuti ili uz ugovaranje valutne klauzule (u propisanoj formi, na obrascima P3-1, RZ-2, odnosno RZ-3 u zavisnosti od preuzetog rizika).

Pored navedene obaveze informisanja korisnika u predugovornoj fazi, banka i davalac finansijskog lizinga dužni su i da na svojoj internet prezentaciji omoguće obračun anuiteta i prikaz plana otplate kredita, odnosno finansijskog lizinga u slučaju pojedinačne i zajedničke promene promenljivog elementa nominalne kamatne stope i kursa dinara u bilo kom periodu otplate, kao i da postave vezu ka delu internet prezentacije Narodne banke Srbije sa odgovarajućim kalkulatorima, i to: