Šta je elektronsko bankarstvo i koje su njegove prednosti?

Elektronsko bankarstvo se definiše kao skup raznovrsnih načina izvođenja finansijskih transakcija upotrebom računarskih mreža i telekomunikacionih medija.

Banke u Srbiji su u svoju ponudu uvrstile usluge elektronskog bankarstva kako bi pružile masovne usluge prilagođene specifičnim potrebama klijenata, unapredile kvalitet tih usluga, zadržale postojeće i privukle nove klijente i na kraju, smanjile troškove poslovanja racionalizacijom poslovnih procesa.
Elektronsko bankarstvo (eng. e-banking) vam omogućava da putem interneta brzo i lako pristupite svom računu u banci, nezavisno od radnog vremena banke, 7 dana u nedelji, 24 sata dnevno. Za korišćenje ove usluge neophodno je da imate računar, tablet ili mobilni telefon koji podržava internet.

Elektronsko bankarstvo vam može znatno uštedeti vreme, jer možete bez čekanja  obaviti većinu transakcija zbog kojih inače idete u banku. Usluga elektronskog bankarstva se obično naplaćuje u skladu sa tarifom banke. Jedna od značajnih prednosti elektronskog bankarstva je što od momenta korišćenja te usluge imate uvid u sve transakcije na vašim računima, na jednom mestu, u elektronskoj formi, a u skladu sa rokovima čuvanja podataka koje propisuje banka.

Kako izgleda elektronsko bankarstvo?

Postoje dva tehnička rešenja kada je u pitanju elektronsko bankarstvo. Neke banke traže da instalirate poseban softver na vašem računaru koji ima pristup internetu. Samim tim, pristup je moguć samo sa jednog računara. S druge strane, neke banke nude elektronsko bankarstvo koje omogućava pristup preko sajta banke sa bilo kog kompjutera. Koristeći ovaj vid elektronskog bankarstva, možete pristupiti bankarskom servisu sa posla, od kuće, sa putovanja, ili odakle god želite.

Neke banke vam omogućavaju da sami podesite kako će vizuelno izgledati vaš pristup elektronskom bankarstvu, tj. da birate kako će izgledati vaše radno okruženje, kao i da li ćete koristiti osnovni, napredni ili ekspertski nivo usluga.

Koje usluge omogućava? 

Putem elektronskog bankarstva možete obavljati finansijske transakcije - plaćanja, transfer novca sa računa na račun, možete plaćati račune koje ste prethodno definisali, obavljati menjačke poslove,  imati uvid u stanje i dnevne promene na računu i  evidenciju transakcija, kao i da vidite stanje po kreditu, ako ga imate.

Da li je korišćenje bezbedno?

Prilikom korišćenja usluga elektronskog bankarstva, ne treba da brinete za sigurnost vaših podataka, jer ovaj način plaćanja je sigurniji nego da sa sobom nosite novčanik. Za sve elektronske transakcije ostaje zapis, npr. sa koje adrese se pristupilo i na čiji račun su otišla sredstva.
Pored toga, identitet osobe koje koristi ovu uslugu proverava se na dva različita načina, putem SMS-a i tokena.

Ukoliko za autorizaciju koristite SMS, banci prijavljujete broj mobilnog telefona na koji će vam, prilikom obavljanja transakcije putem aplikacije za elektronsko bankarstvo, stizati jednokratna lozinka, koju ćete upisivati u za to predviđeno mesto u samoj aplikaciji i na taj način kompletirati transakciju.

Token je uređaj sličan kalkulatoru, koji se daje korisniku prilikom registracije za korišćenje usluga elektronskog bankarstva. Korisnik se identifikuje tako što u token ukucava PIN broj koji je prethodno odabrao. Token je vezan za svakog korisnika pojedinačno i njegov račun ili više računa, tako da se ne može posuđivati drugima.

Šta je mobilno bankarstvo ili M-banking?

Mobilno bankarstvo predstavlja najnoviji trend u razvoju elektronskog bankarstva koji omogućava plaćanje putem mobilnog telefona, tableta i drugih uređaja koji su opremljeni specijalnim softverom za mobilni pristup internetu. Mobilnom tehnologijom banka omogućava klijentima kontrolu nad sopstvenim transakcijama, a najveća prednost se ogleda u mobilnosti,  automatskom i trenutnom povezivanju sa bankom i jednostavnoj upotrebi.

U poslednje vreme, sve veći broj banaka omogućava mobilno bankarstvo. Korisnici na svojim mobilnim telefonima sa android operativnim sistemima mogu instalirati aplikaciju za elektronsko bankarstvo, koja im pruža iste pogodnosti kao da je koriste na računaru. Pored transfera novca i drugih novčanih transakcija, klijentima su putem mobilnih uređaja dostupne brokerske usluge, kursna lista, informacije u vezi sa lokacijom ekspozitura i bankomata, potom informacije u vezi sa tržišnim kamatnim stopama, izveštaji o akcijama itd.