Кредити за физичка лица

Кредит је одређени новчани износ који је банка уступила на коришћење клијенту на одређено време под одређеним условима и уз плаћање накнаде – камате, као цене коришћења тих средстава.

Кредити могу бити ненаменски или готовински, тзв. „кеш“ кредити и наменски као што су: потрошачки, стамбени или за обртна средства. Кредитним пословима, односно кредитирањем правних и физичких лица могу се бавити само банке које су добиле дозволу за рад Народне банке Србије, осим правних лица која су законом овлашћена за то.

После одлуке да су Вам потребна додатна средства у виду кредита, требало би да прикупите информације о условима одобравања кредита од више банака и процените која банка Вам пружа најповољније услове сходно Вашем садашњем и будућем финансијском стању.