Коришћење платних картица у иностранству

На основу увида у евиденцију приговора и питања корисника финансијских услуга које прима Сектор за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга, приметно је да се сваке године током летњих месеци повећава број грађана који током свог боравка у иностранству имају проблем с коришћењем платних картица.

Пре него што отпутујете у иностранство, потребно је да с банком која вам је издала платну картицу проверите да ли она може да се користи у иностранству, као и који су основни трошкови и накнаде коришћења те картице у иностранству. Да подсетимо, постоје две врсте платних картица – дебитна и кредитна картица. Дебитна картица вам омогућава плаћање и подизање готовине до висине средстава која имате на рачуну, а поједине банке дозвољавају и могућност располагања средствима по основу дозвољеног минуса док боравите у иностранству. Кредитна картица вам омогућава коришћење средстава којима вас кредитира банка издавалац до лимита утврђеног претходно закљученим уговором.

Највећи број приговора грађана који су користили платне картице у иностранству односио се на трошкове провизије приликом подизања новца с банкомата или шалтера банке, као и на трошкове настале приликом конверзије валуте током плаћања картицом.

Висина провизије за коришћење банкомата у иностранству разликује се зависно од врсте картице, износа који се подиже и саме банке. Уколико немате могућност да на продајном месту извршите директно плаћање картицом и приморани сте да подигнете новац с банкомата, у ту сврху користите дебитну картицу, јер су провизије најчешће ниже него провизије по основу коришћења кредитне картице. Поједине банке у иностранству не наплаћују провизију за подизање новца дебитном картицом уколико имају такав уговор с вашом матичном банком у Србији. Честа је заблуда корисника да банка у иностранству неће наплатити провизију за подизање новца с банкомата ако припада истој банкарској групацији као банка која је издала картицу у Србији. Све пословне банке у Србији су засебна правна лица, стога провизија за подизање новца с банкомата неће бити наплаћена само ако су банке међусобно споразумом регулисале то питање, што можете проверити с вашом банком пре него што отпутујете у иностранство.

Потребно је да имате у виду да се провизија за подизање новца с банкомата у иностранству креће од минимално утврђеног износа који није везан за суму новца који се подиже, тако да се неретко дешавало да корисницима буде наплаћена већа провизија за подизање новца с банкомата од самог износа који су на истом банкомату подигли. За веће износе новца, а понекад и за било који износ, иностране банке наплаћују провизију која се мери у процентуалном износу суме новца који подижете. Неопходно је да водите рачуна о висини новчаних средстава које намеравате да подигнете на дневном нивоу, будући да поједине банке имају ограничење у погледу овог износа.

Ако се има у виду висина провизије за коришћење платних картица, повољније је користити картицу директно код трговаца, плаћањем преко POS терминала. Приликом директног плаћања дебитном картицом провизија се често не наплаћује, а и у случајевима када она постоји, знатно је нижа од провизије за коришћење банкомата. Пре самог плаћања треба да проверите да ли продајно место прима тип картице коју поседујете. Иако ово можете утврдити увидом у налепнице које су залепљене на продајном месту, саветујемо вам то да проверите и са самим продавцем. Уколико поседујете платну картицу која задужује ваш динарски рачун, морате имати у виду трошкове конверзије валуте, чија се висина разликује од врсте валуте и саме банке. Трошкова конверзије неће бити уколико поседујете девизни рачун у истој валути, повезан с вашом платном картицом, који ће приликом трансакције бити задужен за одговарајући износ трансакције. Међутим, уколико вршите плаћање у валути која је различита од валуте на вашем девизном рачуну, треба да знате да ће банка у том случају извршити дуплу конверзију, и то нпр.: ако сте робу и услуге плаћали у америчким доларима, а девизни рачун имате у еврима, банка ће прво извршити конверзију америчких долара у динаре, а потом из динара у евре.

Уколико је платна картица везана за динарски рачун, приликом плаћања картицом банка ће, након извршене конверзије, аутоматски резервисати средства на вашем рачуну у одговарајућој динарској противвредности. Међутим, треба да знате да резервисање средстава не значи да је банка наплатила услугу коришћења картице, односно задужила ваш рачун, већ само да немате могућност располагања тим средствима на рачуну. Уколико сте плаћање обавили у тренутку када се не врши платни промет (увече или током викенда), банка ће касније задужити ваш рачун, и то за онај износ у динарској противвредности по курсу важећем на тај дан. Другим речима, уколико је у међувремену дошло до промене на девизном тржишту, односно до пада вредности динара, средства која ће бити скинута с вашег рачуна биће већа од оних која су раније резервисана.

Коришћење платних картица у иностранству подразумева иста правила као и у Србији, а то је да у случају крађе или губитка картице, одмах о томе обавестите банку која вам је издала картицу како би се блокадом картице спречило њено неовлашћено коришћење.