Стипендијско осигурање

Стипендијско осигурање је врста животног осигурања које представља комбинацију осигурања и штедње за будуће школовање деце и могуће га је уговарати до навршене 19. године детета. Ову врсту осигурања могу уговарати родитељи, рођаци и пријатељи – сви они који желе да допринесу квалитетном образовању детета. Осигурање се може организовати тако да више особа учествује у уплаћивању премије осигурања, а да једна особа закључи уговор са осигуравајућим друштвом.

Шта је стипендијско осигурање

Стипендијско осигурање је посебна врста осигурања којим ћете, по истеку периода плаћања премије у договореном року, својој деци обезбедити сигурне месече приходе у будућности у договореном износу. При том сами бирате колико дуго ћете уплаћивати премију, a затим и период трајања исплате.

У случају смрти осигураника у току плаћања премије, осигуравајуће друштво преузима обавезу плаћања премије до краја уговореног рока и обезбеђује исплату стипендије по истеку рока осигурања, тако да су ваша деца у сваком случају финансијски обезбеђена.

Које трошкове покрива стипендијско осигурање

Стипендијско осигурање може покрити трошкове школарине, књига, становања и боравка у другом граду или иностранству током студија, студијска и друга путовања и друге потребе детета када постане пунолетно.

Исплата стипендије не зависи од успеха у школи нити од избора факултета и не укида се ни ако дете одлучи да напусти студије!

Како се плаћа премија

Премија се плаћа према унапред договореној динамици: месечно, тромесечно, полугодишње или  годишње. Плаћање се може вршити уплатницом, преносом средстава с рачуна, административном забраном или трајним налогом банци.

Савети
  1. Распитајте се која осигуравајућа друштва нуде ову врсту осигурања и под којим условима. Упоредите услове, а потом одаберите понуду која највише одговара вашим потребама.
  2. Пре него што потпишете уговор, обавезно питајте све што не разумете. Важно је да знате која су ваша права, али и обавезе. Права и обавезе проистичу из уговора који закључујете са осигуравајућим друштвом.