latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство – за физичка лица

Народна банка Србије је објединила податке о трошковима и накнадама које наплаћују институције које обављају послове пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство – за физичка лица, и то табеларно, за десет држава које представљају репрезентативне примере када је у питању слање новца из Републике Србије у иностранство, односно пријем новца из иностранства у Републици Србији.

Извор података су институције које за физичка лица врше пријем новца из иностранства, односно слање новца у иностранство (банке, платне институције и ЈП „Пошта Србије”), при чему су приказани подаци за опцију када пошиљалац сноси трошкове (опција OUR), и то:

 • за банке преко отвореног рачуна у банци (пошиљаоца и примаоца новца);
 • за платне институције путем услуге Western Union, МoneyGram и RIA Money Transfer;
 • за ЈП „Пошта Србије” путем међународне поштанске упутнице.

Напомињемо да су наведени прегледи, тренутно, искључиво информативног карактера, због чега Народна банка Србије не може одговарати за тачност приказаних података, иако ће настојати да од пружалаца платних услуга, у оквиру својих законских овлашћења, прибавља ажуриране податке. За прецизне податке, односно накнаде, трошкове и остале услове у вези са обављањем послова пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство за физичка лица – неопходно је контактирати с конкретним пружаоцем платних услуга.

Ипак, подсећамо јавност да је 16. јуна 2018. године ступио на снагу Закон о изменама и допунама закона о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 44/2018), којим је, између осталог, прописано да Народна банка Србије прописује листу репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном (на листи ће се наћи првенствено оне услуге које корисници најчешће користе и услуге које кориснике излажу највећем трошку) и да Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује упоредиве податке о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга (најмање за услуге наведене у листи репрезентативних услуга). У складу с тим, почев од 17. марта 2019. године, пружаоци платних услуга ће бити у законској обавези да Народној банци Србије достављају ажуриране и тачне податке. Циљ овог законског решења јесте управо да омогући транспарентан приказ накнада повезаних с платним рачуном и да корисницима платних услуга обезбеди да на једноставан и лак начин упореде висине накнада код различитих пружалаца платних услуга.

Посебно скрећемо пажњу да би пре пријема, односно слања новца требало водити рачуна о следећем:

 • при утврђивању износа укупних трошкова, постоји могућност да нису у потпуности обухваћени трошкови кореспондентских банака;
 • трошковима конверзије (ако је потребно извршити слање или пријем новца у другој валути);
 • у случају да није предвиђена могућност конверзије, клијент може да обави мењачке послове по курсу који пружалац платних услуга примењује за мењачке послове на тај дан;
 • постоји могућност да очекивано време трансфера новца од пошиљаоца до примаоца буде краће или дуже од времена приказаног у табелама, при чему би, такође, требало имати у виду да ли је трансакција иницирана радним данима у радно време или после радног времена, викендом или празником;
 • постоји могућност да институције додатно наплаћују извршење по хитном налогу, односно истог дана или на одређени дан, као и да тарифа може да важи до одређеног сата у току дана, а након тога се додатно наплаћује;
 • у којој валути се врши уплата/исплата, који курс институција примењује (нпр. средњи курс Народне банке Србије, продајни курс банке или сл.);
 • да ли постоји ограничен износ при обављању трансфера;
 • распитати се о свим начинима пријема/слања новца који пружа институција (нпр. код појединих банака, осим трансфера новца преко отвореног рачуна, могуће је обавити трансфер новца и путем сервиса Western Union, МoneyGram и RIA Money Transfer, а код ЈП „Пошта Србије”, поред трансфера новца путем међународне поштанске упутнице, трансфер се може обавити и путем сервиса Western Union);
 • информисати се да ли је, у међувремену, измењена тарифа накнада пружалаца ових платних услуга на основу којих финансијске институције наплаћују накнаде и трошкове за послове пријема новца из иностранствa, односно слања новца у иностранство.

Номинални износи у табелама исказани су у динарима (RSD), осим ако иза номиналног износа није наведена валута (EUR, CHF, GBP, USD, CAD). Номинални износи исказани у динарима утврђени су на основу средњег курса Народне банке Србије на дан 1. децембра 2018. године, осим ако није друкчије наведено.

За све државе важе правила из тарифа накнада пружалаца тих услуга, које су, на основу њихових информација, упоредно приказане у следећим табелама.

Репрезентативни примери пријема/слања износа 200 и 1.000 у одговарајућој валути:     

 Пријем новца из иностранства  Слање новца у иностранство
Немачка Немачка
Аустрија Аустрија
Швајцарска Швајцарска
Француска Француска
Велика Британија   Велика Британија  
САД САД
Канада Канада
Црна Гора Црна Гора
Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина
Хрватска  Хрватска 
 Збирни прегледи за десет држава – трошкови и накнаде
Пријем новца – према тарифи пружалаца услуга Слање новца – према тарифи пружалаца услуга