latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Информације о сајту

Интернет презентација НБС доступна је на српском језику - на ћирилици и латиници, као и на енглеском језику.
Основну садржину Интернет презентације чине: саопштења са конференција за штампу гувернера Народне банке Србије, као и друге актуелности из Кабинета гувернера, односно из рада Народне банке Србије; подаци и документи који се односе на организацију и рад Народне банке Србије; подаци и документи који се односе на законом утврђене функције Народне банке Србије; текстови закона, других прописа и општих аката значајни за обављање функција и пословање Народне банке Србије; статистички подаци које припремају стручне службе Народне банке Србије; публикације Народне банке Србије. У зависности од материје, објављени садржаји се ажурирају различитом временском динамиком и архивирају. Прописи које доноси Народна банка налазе се на веб-сајту све док су у примени, а њихове измене се ажурирају одмах после објављивања у ‘’Службеном гласнику РС‘’, односно ступања на снагу.
Законом о рачуноводству и ревизији „Службени гласник РС", бр. 111/2009.  послови који се односе на финансијске извештаје и бонитет из Народне банке Србије пренети су у Агенцију за привредне регистре, па се у складу са тим од 15. јануара 2010. информације које се односе на финансијске извештаје и бонитет не објављују на сајту.

Инфосервис

Поред главне навигације којом је дефинисана основна структура садржаја презентације, на свим странама присутан је и линк ИНФОСЕРВИС који води до најтраженијих информација: листа учесника на финансијском тржишту, претраживаче база,

Прес-центар

Линк ПРЕС-ЦЕНТАР с почетне стране омогућава приступ архивама саопштења са седница Извршног одбора, конференција за новинаре, говорима и презентацијама, интервјуима и чланцима гувернера и других функционера Народне банке.

Поддомени

Као поддомене Народне банке Србије, можете посетити следеће сајтове:

Веб-сервиси

Веб-сервиси су софтверске компоненте које омогућавају програмско повезивање дистрибуираних апликација (или других софтверских компоненти) на основу стандардизованих формата комуникације. Путем система веб-сервиса, Народна банка Србије омогућава правним субјектима да аутоматизују приступ понуђеним подацима и да их користе у својим информационим системима. Опширније о систему веб-сервиса Народне банке...

RSS

RSS je XML стандард за објављивања садржаја на Интернету који омогућава њихово лако интегрисање и брз преглед. Сајтови који садрже RSS фидове омогућавају пријем вести или измена садржаја у моменту њиховог објављивања и без потребе приступања веб-странама на којима су објављене. Пријем садржаја RSS фидова омогућавају RSS читачи (тзв. ридери, тј. агрегатори), који проверавају све сајтове на које се корисник пријавио и приказују нове садржаје. Са сајта НБС можете преузимати вести путем РСС фидова наведених овдеrss

PDF

За приказ садржаја у PDF формату препоручујемо download нове верзије Acrobat Reader-a. Ради лакшег учитавања PDF докумената, пожељно је извршити download, тј. снимите документ са сервера на свој рачунар (десни тастер миша, опција Save Target As... ).

Видео записи

Видео-записе на сајту можете гледати и слушати уколико имате инсталиран Windows Media Player ili Real Player. Уколико ове софтвере немате инсталиранe, линкови за преузимање су:

Услови коришћења сајта и Copyright