latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака

Контрола банака

Усвојени прописи у циљу олакшавања отплате одређених кредита одобрених грађанима до 18. марта 2020. године
13.07.2020. Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 9. јула 2020. године, усвојио je следеће одлуке које су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 98/2020 од 10. јула 2020. године:
 
Листа обвезника под надзором Народне банке Србије који су доставили обавештење и уредну документацију којом се доказује да су испуњени услови за спровођење поступка видео-идентификације
02.03.2020. На основу Одлуке о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средства електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 15/2019), Народна банка Србије је....
 
Усвојени прописи ради подстицања кредитирања привреде у динарима
16.12.2019. Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 12. децембра 2019. године, усвојио je следеће одлуке које су...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2019. године
09.12.2019. Банкарски сектор у Србији – извештај за друго тромесечје 2019. године
Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2019. године
09.12.2019. Банкарски сектор у Србији – извештај за прво тромесечје 2019. године
Банкарски сектор у Србији – извештај за четврто тромесечје 2018. године
09.12.2019. Банкарски сектор у Србији – извештај за четврто тромесечје 2018. године
Упутства за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење која се односе на спречавање финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење
31.01.2019. Ради информисања шире јавности о значају предузимања превентивних радњи и мера за препознавање...
 
Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију
28.01.2019. Управа за спречавање прања новца, у сарадњи с Министарством привреде, Народном банком Србије, Комисијом за хартије од вредности, Министарством трговине, туризма и телекомуникација...
 
Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
24.01.2019. Банкарски сектор у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
Усвојени прописи ради подстицања праксе одрживог кредитирања становништва
28.12.2018. На седници одржаној 24. децембра 2018. године, Извршни одбор Народне банке Србије усвојио je следеће одлуке...
 
Погледајте...
Прописи
Смернице
Методологије за израду извештаја
Нацрти
Најчешће постављана питања из области прописа у вези с пословањем банака
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути
Одговори на најчешће постављана питања у вези са применом Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма