latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Банкарски систем

Банкарски систем

Банкарски систем Републике Србије чине централна банка (Народна банка Србије) и пословне банке.

Пословне банке своју делатност обављају независно, ради остваривања профита на принципима солвентности, профитабилности и обезбеђивања ликвидности.

Списак банака

Представништва страних банака

Банке овлашћене за пословање са иностранством