latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска тржишта

Финансијска тржишта

Девизно тржиште

Курсне листе
  Званични средњи курс динара
  За ефективни страни новац
  За девизе
  На жељени дан
  За период
  Просечни курсеви
Међубанкарско девизно тржиште
Операције Народне банке Србије на девизном тржишту
  Девизне своп аукције EUR/RSD
  Саопштења
Минимални и максимални износи по мењачким пословима банака

Девизни хеџинг

О девизном хеџингу
Најчешће постављана питања
Калкулатори
  Калкулатор за рачунање терминског курса динара
  Калкулатор за поређење цена терминских уговора о куповини девиза
Банке које у понуди имају инструменте девизног хеџинга
Публикације

Новчано тржиште

Дневна ликвидност банкарског сектора
Операције Народне банке Србије на отвореном тржишту
Аукције краткорочних кредита за ликвидност Народне банке Србије
BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Каматне стопе на тржишту новца и тржишту државних хартија од вредности
  Дневни преглед каматних стопа на тржишту новцa и тржишту државних хартија од вредности
  Историјски преглед каматних стопа на тржишту новцa и тржишту државних хартија од вредности

Тржиште државних хартија од вредности

Примарно тржиште државних хартија од вредности
  Преглед емитованих државних хартија од вредности
  Историјски преглед емитованих државних хартија од вредности
Секундарно тржиште државних хартија од вредности
  Дневни преглед секундарног трговања државним хартијама од вредности
  Историјски преглед секундарног трговања:

Стопе затезне камате  [...]

Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу [...]