latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области послова принудне наплате

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
„Службени гласник РС“, бр. 14/2014, 76/2016 и 8/2020

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
„Службени гласник РС“, бр. 8/2020

Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
„Службени гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016

Инструкције о поступању Народне банке Србије по извршним решењима, хартијама  од вредности, меницама и овлашћењима по којима је дужник банка

Одлука о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
„Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020

Одлука о допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
„Службени гласник РС“, бр. 14/2020

Одлука о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
„Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017

Одлука о ближим условима и начину вођења јединственог регистра рачуна 
"Службени гласник РС", бр. 57/2015, /исправка 59/2015/, 105/2015 и 76/2016

Упутство о електронском достављању података за јединствени регистар рачуна (ажурирано: 10. 4. 2020.) 

Олука о ближим условима и начину вођења јединственог регистра сефова
„Службени гласник РС“, бр. 13/2020

Олука о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења јединственог регистра сефова
„Службени гласник РС“, бр. 41/2020

Олука о ближим условима и начину вођења јединственог регистра сефова
„Службени гласник РС“, бр. 13/2020 и 41/2020

Одговори на питања у вези са применом Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра сефова

Олука о ближим условима и начину вођења јединственог регистра корисника новчане дознаке
„Службени гласник РС“, бр. 13/2020

Олука о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења јединственог регистра корисника новчане дознаке
„Службени гласник РС“, бр. 41/2020

Олука о ближим условима и начину вођења јединственог регистра корисника новчане дознаке
„Службени гласник РС“, бр. 13/2020 и 41/2020

Одговори на питања у вези са применом Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра корисника новчане дознаке

Упутство за електронско достављање података Народној банци Србије за вођење јединственог регистра сефова

Упутство за електронско достављање података Народној банци Србије за вођење јединственог регистра корисника новчане дознаке