ћирилица

Obrati pažnju... to je TVOJ NOVAC

 

Informativni punktovi u filijalama Narodne banke

Pogledajte...

Finansijska edukacija – pojam, značaj, međunarodna praksa
Preporuke OECD-a
Informativni punktovi u filijalama Narodne banke Srbije
Kontakti

Informativni punktovi u filijalama Narodne banke Srbije otpočeli su sa radom u januaru 2009. godine, sa ciljem da se građanima širom Srbije, informacije o finansijskim proizvodima koji se nude na finansijskom tržištu u Srbiji učine dostupnijim.

Na ovim poslovima angažovani su zaposleni u filijalama Narodne banke Srbije, koji su obučeni za pružanje jasnih, razumljivih i sveobuhvatnih informacija o karakteristikama i konceptu finansijskih proizvoda, kao i rizicima kojima se izlažu korisnici takvih proizvoda. Oni građanima pomažu da, posredstvom korisnih alata – kalkulatora, izračunaju i uporede da li više mogu da uštede ulaganjem u životno osiguranje – mešovito osiguranje ili penzijski fond, zatim kako da upravljaju kućnim budžetom radi racionalnije potrošnje i sl.

Kancelarije za finansijsku edukaciju raspolažu računarima, čije je korišćenje na raspolaganju građanima. Uz pomoć zaposlenih, građani mogu pronaći korisne informacije ne samo na internet stranici Narodne banke Srbije, već i na sajtovima drugih finansijskih institucija. Takođe, tu se mogu naći i edukativni materijali, koje je Narodna banka Srbije izradila kako bi za korisnike obezbedila bolje razumevanje koncepta finansijskih proizvoda i složenih finansijskih termina. Zaposleni u ovim kancelarijma pružaju pomoć građanima kako bi se i sami osposobili da te proizvode, koji se nude pod različitim uslovima, uporede i kako bi, na kraju, sami doneli odluku u skladu sa svojim potrebama, kao i sopstvenim sklonostima ka rizicima. Treba napomenuti da se na informativnim punktovima Narodne banke Srbije ne mogu dobiti komercijalni saveti (npr. u koju instituciju građani treba da polože svoj novac ili koji finansijski proizvod treba da koriste itd).