ћирилица

Obrati pažnju... to je TVOJ NOVAC

 

Korišćenje platnih kartica u inostranstvu

Pogledajte...

Platne kartice
Korišćenje platnih kartica u inostranstvu

Na osnovu uvida u evidenciju prigovora i pitanja korisnika finansijskih usluga koje prima Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, primetno je da se svake godine tokom letnjih meseci povećava broj građana koji tokom svog boravka u inostranstvu imaju problem s korišćenjem platnih kartica.

Pre nego što otputujete u inostranstvo, potrebno je da s bankom koja vam je izdala platnu karticu proverite da li ona može da se koristi u inostranstvu, kao i koji su osnovni troškovi i naknade korišćenja te kartice u inostranstvu. Da podsetimo, postoje dve vrste platnih kartica – debitna i kreditna kartica. Debitna kartica vam omogućava plaćanje i podizanje gotovine do visine sredstava koja imate na računu, a pojedine banke dozvoljavaju i mogućnost raspolaganja sredstvima po osnovu dozvoljenog minusa dok boravite u inostranstvu. Kreditna kartica vam omogućava korišćenje sredstava kojima vas kreditira banka izdavalac do limita utvrđenog prethodno zaključenim ugovorom.

Najveći broj prigovora građana koji su koristili platne kartice u inostranstvu odnosio se na troškove provizije prilikom podizanja novca s bankomata ili šaltera banke, kao i na troškove nastale prilikom konverzije valute tokom plaćanja karticom.

Visina provizije za korišćenje bankomata u inostranstvu razlikuje se zavisno od vrste kartice, iznosa koji se podiže i same banke. Ukoliko nemate mogućnost da na prodajnom mestu izvršite direktno plaćanje karticom i primorani ste da podignete novac s bankomata, u tu svrhu koristite debitnu karticu, jer su provizije najčešće niže nego provizije po osnovu korišćenja kreditne kartice. Pojedine banke u inostranstvu ne naplaćuju proviziju za podizanje novca debitnom karticom ukoliko imaju takav ugovor s vašom matičnom bankom u Srbiji. Česta je zabluda korisnika da banka u inostranstvu neće naplatiti proviziju za podizanje novca s bankomata ako pripada istoj bankarskoj grupaciji kao banka koja je izdala karticu u Srbiji. Sve poslovne banke u Srbiji su zasebna pravna lica, stoga provizija za podizanje novca s bankomata neće biti naplaćena samo ako su banke međusobno sporazumom regulisale to pitanje, što možete proveriti s vašom bankom pre nego što otputujete u inostranstvo.

Potrebno je da imate u vidu da se provizija za podizanje novca s bankomata u inostranstvu kreće od minimalno utvrđenog iznosa koji nije vezan za sumu novca koji se podiže, tako da se neretko dešavalo da korisnicima bude naplaćena veća provizija za podizanje novca s bankomata od samog iznosa koji su na istom bankomatu podigli. Za veće iznose novca, a ponekad i za bilo koji iznos, inostrane banke naplaćuju proviziju koja se meri u procentualnom iznosu sume novca koji podižete. Neophodno je da vodite računa o visini novčanih sredstava koje nameravate da podignete na dnevnom nivou, budući da pojedine banke imaju ograničenje u pogledu ovog iznosa.
 
Ako se ima u vidu visina provizije za korišćenje platnih kartica, povoljnije je koristiti karticu direktno kod trgovaca, plaćanjem preko POS terminala. Prilikom direktnog plaćanja debitnom karticom provizija se često ne naplaćuje, a i u slučajevima kada ona postoji, znatno je niža od provizije za korišćenje bankomata. Pre samog plaćanja treba da proverite da li prodajno mesto prima tip kartice koju posedujete. Iako ovo možete utvrditi uvidom u nalepnice koje su zalepljene na prodajnom mestu, savetujemo vam to da proverite i sa samim prodavcem. Ukoliko posedujete platnu karticu koja zadužuje vaš dinarski račun, morate imati u vidu troškove konverzije valute, čija se visina razlikuje od vrste valute i same banke. Troškova konverzije neće biti ukoliko posedujete devizni račun u istoj valuti, povezan s vašom platnom karticom, koji će prilikom transakcije biti zadužen za odgovarajući iznos transakcije. Međutim, ukoliko vršite plaćanje u valuti koja je različita od valute na vašem deviznom računu, treba da znate da će banka u tom slučaju izvršiti duplu konverziju, i to npr.: ako ste robu i usluge plaćali u američkim dolarima, a devizni račun imate u evrima, banka će prvo izvršiti konverziju američkih dolara u dinare, a potom iz dinara u evre.

Ukoliko je platna kartica vezana za dinarski račun, prilikom plaćanja karticom banka će, nakon izvršene konverzije, automatski rezervisati sredstva na vašem računu u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti. Međutim, treba da znate da rezervisanje sredstava ne znači da je banka naplatila uslugu korišćenja kartice, odnosno zadužila vaš račun, već samo da nemate mogućnost raspolaganja tim sredstvima na računu. Ukoliko ste plaćanje obavili u trenutku kada se ne vrši platni promet (uveče ili tokom vikenda), banka će kasnije zadužiti vaš račun, i to za onaj iznos u dinarskoj protivvrednosti po kursu važećem na taj dan. Drugim rečima, ukoliko je u međuvremenu došlo do promene na deviznom tržištu, odnosno do pada vrednosti dinara, sredstva koja će biti skinuta s vašeg računa biće veća od onih koja su ranije rezervisana.

Korišćenje platnih kartica u inostranstvu podrazumeva ista pravila kao i u Srbiji, a to je da u slučaju krađe ili gubitka kartice, odmah o tome obavestite banku koja vam je izdala karticu kako bi se blokadom kartice sprečilo njeno neovlašćeno korišćenje.