latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Одабране теме

Калкулатори за обрачун ефеката промене номиналне каматне стопе и/или курса динара у току отплате кредита, односно финансијског лизинга
Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство – за физичка лица
Јемство
Ако су вам чекови украдени или сте их изгубили
Превремена отплата кредита
Коришћење платних картица у иностранству
Наслеђивање кредита
Осигурање од губитка посла
Зашто је важно да угасите текући рачун који више не користите?
Шта је електронско банкарство и које су његове предности?
Злоупотреба платних картица
Студентски кредити  
Како избећи финансијске преваре