latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

 

ПОЗОВИТЕ НАС...

hp_infocentar


Поставите питање Народној банци Србије

Путем формулара можете поставити питања у вези с коришћењем финансијских услуга које пружају институције чији рад нaдзире Народна банка Србије (банка, друштво за осигурање, давалац финансијског лизинга, друштво за управљање добровољним пензијским фондовима, пружалац платних услуга или издавалац електронског новца )...
Пре него што се одлучите за коришћење финансијског производа, поред свести о ризику који тиме преузимате на себе, потребно је да располажете и потпуним и разумљивим информацијама о производима који се нуде на финансијском тржиту. Народна банка Србије те информације пружа бесплатно [...]

ОДАБРАНЕ ТЕМЕ

Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима
Калкулатори за обрачун ефеката промене номиналне каматне стопе и/или курса динара у току отплате кредита, односно финансијског лизинга
Ефективне каматне стопе банака за изабране производе, на задатом репрезентативном примеру
Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство – за физичка лица
Електронски новац
Шта је електронско банкарство и које су његове предности?
Злоупотреба платних картица   [...]

ПОСЕТИТЕ ТРИБИНЕ...

 Едукативне трибине за грађане
4. март 2020. Краљево

Стратегија Народне банке Србије на пољу финансијског образовања

Oдговорност за своја улагања и ризик ком се при том излажу, потрошачи преузимају директно на себе што се значајно може одразити на њихов садашњи и будући живот, посебно на период када више нису радно активни. Стога је финансијска едукација есенцијална потреба просечне породице која треба да пронађе начин да ваљано управља својим кућним буџетом, купи кућу, уштеди новац за школовање деце и обезбеди средства за своју старост.
OECD принципи
 

Финансијски производи

Пажљиво сагледајте своје могућности и одаберите производ који одговара вашим потребама.

Научите да се одговорно задужујте, да штедите за школовање своје деце, да осигурате своје здравље, живот и имовину  [...]

Права корисника

Да ли знате која су ваша права и обавезе?
Да ли знате како да остварите своја права?

Народна банка Србије – Сектор за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга је права адреса! [...]

Калкулатори

kalkulatorДа ли рационално управљате кућним буџетом?
Знате ли колико кошта рефинансирање кредита?

Све проверите на једном месту [...]

Шта је корисно да знате... 

planirajte

Шта да радите у одређеним животним прекретницама?

 

Полазите на факултет, одвајате се од родитеља, оснивате породицу, корак до пензије... 

Планирајте на време [...]

 

Информативни пунктoви

Филијале Народне банке Србије постоје и у вашем граду – Нови Сад, Крагујевац, Ужице, Ниш и Београд.  Запослени у канцеларијама за финансијску едукацију одговориће на ваша питања у вези с финансијским производима.

Информишите се о финансијским производима, питајте како да превазиђете проблем са одређеном финансијском институцијом – банком, друштвом за осигурање, даваоцем финансијског лизинга, друштвом за управљање добровољним пензијским фондовима, пружаоцем платних услуга или издаваоцем електронског новца.

Да ли знате да Народна банка Србије у вашем граду одржава трибину, радионицу за грађане?

Предложите тему [...]

Активности на пољу финансијске едукације

Сајт www.tvojnovac.nbs.rs намењен је потенцијалним корисницима финансијских услуга и онима који то већ јесу – да разумете, да можете да упоредите, да знате шта и кога да питате…

Народна банка Србије, у сарадњи с партнерима у различитим градовима (библиотекама, домовима културе, здравственим установама, локалним самоуправама, канцеларијама за младе…), организује едукативне трибине и радионице за грађане широм Србије ради пружања свеобухватних и разумљивих информација о финансијским услугама и производима с којима се корисници сусрећу на финансијском тржишту [...]

 

КОРИСТИТЕ САМО ОНЕ ПРОИЗВОДЕ КОЈЕ РАЗУМЕТЕ!

Платне картице
Штедња
Кредити
Финансијски лизинг
Осигурање 
Приватна пензија

Ако желите факултетско образовање
Ако сте добили посао
Ако се одвајате од родитеља
Ако оснивате породицу

Ако сте добили бебу 
Ако планирате куповину аутомобила
Ако планирате пензију
За пољопривреднике 
О чему треба водити рачуна приликом задуживања

Калкулатор - кућни буџет
Калкулатор за штедњу - родитељски
Калкулатор за штедњу - дечији
Калкулатор за штедњу - дечији (графички)

Кредитни калкулатор - готовински
Кредитни калкулатор - потрошачки/стамбени
Кредитне картице
Кредитна задуженост
Рефинансирање кредита - готовински
Рефинансирање кредита - потрошачки/стамбени
Превремено враћање кредита - готовински
Превремено враћање кредита - потрошачки/стамбени
Калкулатор за пензије
Калкулатор мешовитог осигурања живота