latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Желите факултетско образовање

fakultetПочетак студија је једна од већих прекретница у животу младог човека, поготово ако је дошло и до одвајања од родитеља и пресељења у други, већи град.
Уколико за време студија примате стипендију, хонораре или неки други облик финансијске помоћи, неопходан вам је текући рачун како бисте могли да примате те уплате.

Студентски рачун-пакети

  • Неке од банака нуде рачун-пакете намењене младима. Поред текућег рачуна, ти пакети садрже и платне картице.
  • За отварање ове врсте рачуна неопходно је да поднесете фотокопију вашег индекса и личну карту.
  • Распитајте се у вези с трошковима отварања и одржавања текућег рачуна. Затварање текућег рачуна је бесплатно у свим банкама, након што измирите евентуалне обавезе које имате по основу коришћења тог рачуна.
  • Информишите се које су погодности ових рачун-пакета (нпр. плаћање преко Интернета и мобилног телефона, попусти на одређеним продајним местима и др.).

Велики број младих људи има потребу за новим знањем и усавршавaњем, али ће им можда бити потребна и додатна средства за плаћање школарине до којих се може доћи уз помоћ кредита за школовање.

Кредити за плаћање школарине

Подсетник

Кредитно способна физичка лица су лица која имају сталне месечне приходе на текућем рачуну, редовно измирују преузете обавезе по основу кредита или других видова задужења (кредитних картица, лизинга...).

Поједине банке у својој понуди имају кредите намењене студентима којима се финансирају трошкови школарине. Треба да знате да кредит могу добити само кредитно способна физичка лица.

Дакле, ви можете добити кредит само уколико и сами имате редовне месечне приходе, односно уколико сте запослени. Уколико ви нисте радно активни, родитељи могу да узму кредит уместо вас.


Кредити намењени плаћању школарине одобравају се у износу од највише 25.000 евра, с роком отплате који варира од банке до банке (углавном се креће од 12 до 120 месеци), и фиксном или променљивом каматном стопом, у динарима или са девизном клаузулом.

Научите да управљате својим новцем

Подсетник Шта је кредит? одређени новчани износ који је његов давалац, банка, на одређено време уступила на коришћење клијенту под одређеним условима и уз плаћање накнаде (камате) као цене коришћења тих средстава.
Шта је камата? цена која се плаћа за коришћење средстава банке и изражена је у процентима.
Шта је ануитет? редовна, најчешће месечна, исплата новчаног износа састављеног од дела главнице и дела камате обрачунате по номиналној каматној стопи, коју клијент мора да плати на име постепене отплате кредита. Садржи део који се односи на доспеле камате и део којим се смањује главница дуга.
План отплате је документ који приказује висину ануитета и рокове у којима ће доспевати на наплату.

 

Поред тога што је битно да сазнате на који начин можете обезбедити средства за своје образовање, врло је значајно научити и како да управљате својим новцем.
За почетак, направите месечни преглед прихода и расхода да бисте видели да ли равномерно трошите новац:

1) записујте ваше дневне издатке,
2) записујте ваше месечне издатке (рате кредита за школарину, трошкови материјала неопходних за факултет, трошкови Интернета, превоз итд.).

На крају месеца имаћете реално стање својих месечних потреба и увидећете на које ствари све трошите новац и где бисте могли да уштедите.
Све што вам остане на крају месеца – штедите! Изненадили бисте се колико и мали износи могу бити од користи када се после извесног времена и редовног одвајања одређене суме уз камату увећају у износ који вам може послужити не само за школарину него и неко занимљиво путовање.

 

Потрудите се да на почетку сваког месеца одвојите новац који ће вам бити неопходан за све месечне расходе, јер ћете на тај начин моћи вишак новца да одвојите за штедњу.

Студирате и радите паралелно?

Запослили сте се и паралелно студирате или сте завршили студије и сада радите? Факултетска диплома је улазница за посао, али није увек довољна да тај посао обављате на најбољи начин. Потребна су вам и додатна знања као што су рад на рачунару, знање страног језика...
У свету, а све више и код нас, негује се мултидисциплинарност, па ћете неретко срести неког ко је дипломирао на физици или математици а бави се финансијама. Брзе и интензивне промене у свету финансија, условљене технолошким иновацијама, доносе понуду врло комплексних финансијских производа за чији развој су потребна не само знања из области економије већ и математике.
Улагање у сопствену едукацију је најбоље уложен новац. Зато штедите чим почнете да радите и никада немојте престати да радите на себи. Уколико уштедите довољно новца, неће вам бити потребан кредит за последипломске студије или ћете узети кредит у мањем износу.

Увек настојте да унапређујете своје знање и вештине!

Савети Распитајте се које банке нуде услуге намењене студентима (текући рачуни, кредити за школарину).
Погледајте и да ли ти пакети услуга садрже одређене погодности за вас (плаћање путем Интернета и мобилног телефона, попусти на одређеним продајним местима).
Прикупите информације о условима одобравања кредита за школарину од више банака и упоредите их како бисте проценили шта је оно што одговара вашим потребама и могућностима.
Распитајте се тачно колика је укупна цена кредита.
Плаћајте ваше рачуне и обавезе по кредиту на време да не бисте непотребно трошили новац на затезне камате.
Никада није касно да научите да правилно располажете и управљате својим новцем.
Научите да штедите, јер ћете на тај начин, поред новца обезбеђеног за образовање, моћи себи да приуштите и нови рачунар или занимљиво путовање!