latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Како избећи финансијске преваре

Коришћење електронске поште и друштвених мрежа корисницима ових услуга, поред позитивних ефеката, донело је и већу изложеност разним врстама финансијских превара. Важно је да знате како изгледају такве финансијске „понуде” како бисте избегли да постанете њихова жртва.

Уобичајени назив за ову врсту финансијских превара јe „скем” (енг. scam). Превара се заснива на финансијској понуди коју ћете добити путем поште, телефона, или, чешће, електронске поште и друштвених мрежа. Овакве понуде увек садрже обавештење о лакој и брзој заради коју можете да остварите.

Њихови аутори наводе да живе у страним земљама и обично се представљају као доктори, генерали, министри, често и као деца или удовице значајних људи, којима треба помоћ да пребаце огромна новчана средства из своје земље. Ову нелогичност правдају чињеницом да су им велике суме новца заробљене услед великих катастрофа које се одигравају у њиховој земљи (често су у питању догађаји који су актуелни тих дана). Од вас се тражи да дате податке о свом рачуну и платите таксу како би могла да се изврши уплата тог новца на ваш рачун, од кога ћете добити знатан део (некада се помиње и 50%). Наравно, једини новац који стварно постоји је онај који ћете ви уплатити извршиоцу преваре на име лажне таксе или накнаде за трансфер новца. Када прихватите ову понуду и уплатите новац на име ових трошкова, обично се од вас тражи да извршите додатну уплату. Највећу опасност представља чињеница да сте дали податке о свом банковном рачуну и да постоји могућност да са њега будe подигнут сав расположив новац.

Поред овог начина преваре, често се употребљавају и обавештења да сте добили на лутрији, понуде за брзо богаћење, молбе за новчану помоћ, понуде за куповину исцелитељских лекова и друге. Као и прва, све подразумевају плаћање унапред за „накнаде” и „трошкове”.

У последње време, присутан је и проблем крађе идентитета, посебно на друштвеним мрежама. Након што неко нелегално приступи вашем профилу на друштвеној мрежи, у прилици је да вашим пријатељима пошаље молбу за новчану помоћ. Ова молба биће упућена у ваше име, али рачун на који средства треба да се уплате, наравно, у власништву је извршиоца преваре.

Како треба да поступите када добијете „скем” поруку? Најбољи начин да се заштитите од ове врсте преваре је да не одговарате на примљену електронску пошту или поруку. Уколико одговорите пошиљаоцу да не желите даљи контакт, тиме ћете само потврдити свој идентитет и охрабрити га да настави комуникацију с вама. Имајте у виду да су поруке ове врсте обично пуне граматичких грешака и правописних неправилности.

Препоручујемо вам да никада и никоме не дајете податке о вашем банковном рачуну. У случају да сте већ послали своје податке, потребно је да се одмах обратите својој банци, која ће реаговати и блокирати исплате с вашег рачуна. Такође, немојте остављати своје личне податке на непоузданим веб-страницама. Будите опрезни приликом електронских уплата и затварајте свој налог након обављене трансакције. Своје налоге на друштвеним мрежама морате чувати како не би били злоупотребљени. Такође, будите веома опрезни када су у питању поруке које добијате, посебно ако долазе од непознатих лица. Ако је понуда превише добра да би била истинита, онда је управо супротна – лажна.

Taкођe, jедан број грађана се обраћао Народној банци Србије с притужбом на различите агенције које се баве прикупљањем депозита и кредитирањем грађана. Поред овога, приметно је да неовлашћена физичка лица грађанима нуде новчане позајмице уз високе каматне стопе.

Потребно је да знате да се кредитним и депозитним пословима могу бавити само лица која поседују дозволу за рад Народне банке Србије. Свако ко се неовлашћено, без дозволе за рад Народне банке Србије, бави примањем депозита, односно кредитирањем, чини кривично дело, за које је запрећена казна затвора од једне до осам година уколико је тим пословима прибављена имовинска корист већа од 100.000 динара, а ако износ те користи прелази 1.500.000 динара, учинилац ће се казнити казном затвора од две године до десет година. Поред чињенице да је одобравање кредита од стране неовлашћених лица незаконито и представља кривично дело, оно води грађане и њихове породице у директнe финансијскe проблеме.

Народна банка Србије не може, нити је то у њеној надлежности, да заштити права грађана уколико свој новац буду поверавали лицима која нису институције с дозволом за рад Народне банке Србије, или пак ако од њих буду узимали кредите.