latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Потребан вам је кредит за стан?

krediti stanКуповином стана/куће чините велики корак за целу породицу, али пре тога сагледајте финансијске могућности свих чланова породице.

Колики су приходи и расходи породице? Које су потребе породице? Направите приоритете!
Уколико сте већ задужени, нађите начина да тај кредит вратите превремено како бисте у стамбени кредит ушли без додатних оптерећења. Стамбени кредит је дугорочан вид задуживања и ваше месечне обавезе по том основу неће бити мале.

Када сте сигурни да финансијски можете да издржите оптерећење које ће настати узимањем стамбеног кредита, распитајте се о условима за ову врсту кредита код различитих банака. Упоредите услове како бисте се определили за кредит који одговара вашим потребама.

Да би вам стамбени кредит био одобрен, потребно је да обезбедите учешће, чији проценат варира од банке до банке (5–20%). Поред тога, стамбени кредит можете осигурати код Националне корпорације за осигурање кредита (НКОСК), што ће вам смањити камату и учинити кредит јефтинијим. Камате су најчешће променљиве и састоје се од EURIBOR-а или LIBOR-а, зависно од валуте за коју је везан кредит, и фиксног дела израженог у процентима. Стамбени кредити су углавном индексирани валутном клаузулом, при чему се исплата и отплата кредита врши у динарима, али се ваше месечне обавезе усклађују с курсом валуте за коју је кредит везан (EUR, CHF). Неке банке ову врсту кредита усклађују с растом цена на мало, тј. инфлацијом.

kalkulator
Калкулатор кућног буџета
Калкулатор кредитне задужености
Кредитни калкулатор
Калкулатор за превремено враћање кредита
Калкулатор за рефинансирање кредита
Помоћ државе младим брачним паровима (до 45 година живота) који немају у власништву стан и чија месечна зарада не прелази 100.000 динара, при узимању стамбеног кредита, огледа се у обезбеђењу 20% учешћа из буџета Републике под веома повољним условима (камата износи 0,5%) и тај део се отплаћује у последњих пет година периода отплате кредита. То значи, уколико узимате кредит на 25 година, у првих 20 година отплате кредит враћате банци, а последњих пет година држави.

Важно је да знате да добијање стамбеног кредита изискује додатне трошкове, као што су трошкови за обраду кредита, курсне разлике (банка вам исплаћује кредит у динарима, а ви, вероватно, продавцу по уговору морате да платите у еврима), за процену вредности стана, оверу купопродајног уговора, стављање хипотеке у корист банке и друге судске таксе.

Saveti Прикупите довољно информација о условима под којима се нуде стамбени кредити и добро их размотрите пре него што се одлучите да узмете кредит.
Обратите се тзв. саветнику за стамбене кредите у пословноj банци ради прибављања свих информација у вези с условима одобравања тих кредита.
Упоредите ефективне каматне стопе (ЕКС), водећи рачуна да се каматне стопе кредита који су индексирани у различитим валутама не могу упоређивати.
У случају стамбених кредита са варијабилним каматним стопама, због промена EURIBOR-а или LIBOR-а долази до промена висине каматне стопе, а тиме и укупне обавезе по основу узетог кредита.
Информишите се под којим условима може доћи до промене каматне стопе – варијабилне везане за EURIBOR или LIBOR, или ако је промена уговорена под другим околностима – питајте за појашњење тих околности.
Обавестите се о дужини трајања процедуре за одобрење стамбеног кредита и, у складу с тим, предвидите крајњи рок за реализацију уговора о купопродаји.
Измирујте редовно преузете обавезе по уговору о стамбеном кредиту јер, у супротном, непокретност на којој је уписана хипотека може бити продата како би се наплатио доспели дуг.